Avrupa Hun Devleti Hakkında Kısa Bilgi

avrupa hun devletiAVRUPA HUN DEVLETİ HAKKINDA KISA BİLGİ

Hazar ve Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya giren Kuzey Hunları, Balamir önderliğinde Macaristan’da Avrupa Hun Devleti’ni kurmuşlardır. Barbar kavimleri hakimiyet altına alan Avrupa Hunları,
Attila döneminde en parlak dönemlerini yaşamışlardır.

Attila yaptığı I. ve II. Balkan seferleri sonucunda Bizans İmparatorluğu’nu Galya ve İtalya Seferleri sonucunda da Batı Roma İmparatorluğu’nu Hakimiyet altına alarak vergiye bağlamıştır.

Attila’nın ölümünden sonra zayıflayan Avrupa Hunları, İç karışıklıklar ve isyanlar sonucunda yıkılmışlardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel