Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Avrupa Birliği’nin Çevreyi Korumaya Yönelik Politikaları

/
/
/
89 Views

Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası

Avrupa Birliği, (AB) çevre politikası ile çevrenin korunması, kalitesinin yükseltilmesi, insan sağlığının korunması, doğal kaynakların akılcı ve dikkatli kullanılması hem bölgesel hem küresel çevre problem­leri ile ilgili olarak uluslararası düzeyde önlemlerin alınmasını hedeflemektedir. AB Çevre Politikası’nın temel uygulama alanları aşağıda gösterilmiştir.

AtıkYönetimi AB ülkelerinde yılda 2 milyar ton atık ortaya çıkmaktadır ve bu miktar her yıl % 10 oranında artmaktadır. AB’nin atık yönetimi birbirine bağlı üç temel unsura dayalıdır. Bunlar; atık miktarının azaltılması, atığın yeniden dönüşüme tabi tutulması ve atıkların yakılması sonucu ortaya çıkan kirliliğin azaltılmasıdır. Eski taşıtların ve elektrikli alet­lerin toplanması ve denizlerdeki kullanım süresi dolan petrol platformlarının sökülme­si gibi yeniden dönüşüm işlemleri AB düzeyindeki yönergelerle üreticilerin sorumlu­luklarına dahil edilmektedir. Ambalajlar, piller ve mineral yağlar nedeniyle oluşan kirlil­iği ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler de bulunmaktadır.
GürültüKirliliği Temel amaç gürültüyü kaynağından azaltmaktır. Bu nedenle AB’de gürültü kaynaklarının çıkarabileceği azami gürültü düzeyleri yasal düzenlemelere tabidir.
SuKirliliği AB, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için farklı standartlar getirmiştir.
HavaKirliliği AB Komisyonu, Kyoto Protokolü hedeflerine uymak amacıyla sera gazları atık­larının AB içinde alım satımını sağlayacak bir sistemin kurulması çalışmalarını sürdürmektredir. Ulaştırmadan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için, çevre dostu taşıtların vergi indirimleriyle desteklenmesi ve arabaların yakıt tüketiminin azaltılması gibi öneriler bulunmaktadır.
DoğanınKorunması Avrupa’da 1000 bitki türü ve 150 kuş türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu nedenle doğal ortamın korunmasını konu alan düzenlemeler söz konusudur. AB’de radyoaktif atıkların idaresi ve genetik değişime uğramış organizmalar konu­larında da düzenlemeler bulunmaktadır.
İklimDeğişikliği AB, iklim değişikliğinin nedenleri ve ortaya çıkardığı sorunlarla mücadele konusundaki çerçeve stratejisini 1990’lı yılların başında belirlemiş ve 1992 yılındaki Rio Zirvesi’nde kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne katkıda bulunmuştur. AB, iklimle ilgili pek çok insiyatifin yanında yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi ve yakıt ekonomisinin iyileştirilmesini teşvik etmektedir.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text