Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
  img

  Atatürk’ün (Okul, Askerlik, Siyasi) Hayatı ve Eserleri

  /
  /
  /
  116 Views

  atatürkAtatürk’ün Okul Hayatı, Atatürk’ün Askerlik Hayatı, Atatürk’ün Siyasi Hayatı, Atatürk’ün Eserleri

  Okul Hayatı

  Mustafa Kemal önce annesinin isteği olan Mahalle Mektebi ne ar­dından Şemsi Efendi ilkokuluna gitmiştir.

  Bir süre Selanik Mülkiye Rüşdiyesi’ne (sivil ortaokul) devam eden Mustafa, annesinden gizli Selanik Askeri Rüşdiyesi’ne (askeri or­ta okul) girmiştir (1893). (Burada Kemal adını almıştır.

  Selanik Askeri Rüşdiyesi’ni bitirdikten sonra Manastır Askeri ida­disine (askeri lise) girmiştir (1895-1896).

  Manastır Askeri idadisini bitiren Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okuluna kaydolmuştur (1899).

  İstanbul Harp Okulu nu bitirdikten sonra İstanbul Harp Akademi­sine girmiştir (1902).

  11 Ocak 1905 tarihinde Harp Akademisini Kurmay Yüzbaşı ola­rak bitirmiştir.

  Askerlik Hayatı

  1905’dc Şam’daki 5. Ordu’ya Kurmay Yüzbaşı olarak atanmıştır (ilk görevi).

  1910’da Fransa’da yapılan Picardie manevralarına Osmanlı Ordu- su’nu temsilcn katılan kurulda yer almıştır.

  1911 -1912 Trablusgarb Savaşına katılmıştır.

  1. Balkan Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı’nı savunmakla görev­li Bolayır Kolordusu’nda Hareket Şube Müdürlüğü yapmıştır. Balkan Savaşı sonrası 27 Ekim 1913’te Sofya Askeri Ateşeliği’ne atanmıştır.
  2. Dünya Savaşı başlayınca Tekirdağ 19. Tümen Komutanlığına atanmıştır.

  Çanakkale Savaşı na katılmıştır (Anafartalar.Conkbayırı.Arıburnu). 14 Ocak 1916’da 16. Kolordu Komutanlığına atanmıştır (Edirne). Bu­radan bu orduyla Diyarbakır’a nakledilerek Doğu Cephesi’nde gö­revlendirilmiştir (Muş ve Bitlis’in geri alınmasında etkili olmuştur). 1917’de Kafkas Cephesi’nde II. Ordu Kumandan Vekilliğine atanmıştır. 5 Temmuz 1917’dc Suriye Cephesi Yıldırım Orduları Grubunda VII. Ordu Komutanlığına atanmıştır.

  1917 Aralık ayında Veliaht Vahdettin in Almanya gezisine katılmıştır. 7 Ağustos 1918’de Filistin’de 7. Ordu Komutanlığına atanmıştır. 31 Ekim 1918’de Liman Von Sanders’in yerine Yıldırım Orduları Komutanlığı görevine getirilmiştir.

  30 Nisan 1919’da 9. Ordu Müfettişliğine atanmış ve 16 Mayıs’ta İstanbul’dan Samsun’a hareket etmiştir.

  23 Ağustos 1921’de Sakarya Meydan Savaşına Başkomutan ola­rak katılmıştır.

  26 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Savaşını (Büyük Ta­arruz) yapıp savaşın kazanılmasını sağlamıştır.

  Siyasi Hayatı

  28 – 29 Mayıs 1919’da Havza Genelgesini yayınlamıştır.

  4 -11 Eylül 1919’da yapılan Sivas Kongresine başkanlık yapmıştır. 20 – 22 Ekim 1919’da Temsil Heyeti Başkanı sıfatıyla İstanbul Hü­kümetiyle Amasya Görüşmelerini yapmıştır.

  1920 – 1923 arası TBMM başkanlığını yapmıştır.

  1923 – 1938 arası 4 dönem Cumhurbaşkanlığı yapmıştır.

  Önemli Eserleri

   
  Nutuk (Büyük Söylev)Cumalı Ordugahı
  Medeni Bilgiler (Yurttaşlık Bilgileri)Taktik Tatbikat Gezileri
  Bölüğün Muharebe EğitimiGeometri
  Takımın Muharebe EğitimiSubay ve Komutan ile Konuşmalar

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text