Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Atatürk’e Göre Spor Neden Önemlidir

/
/
/
99 Views

ATATÜRK’E GÖRE SPOR NEDEN ÖNEMLİDİR

Türk milletinin her yönden gelişip yükselmesini arzu eden Atatürk, Türk milletinin sanat ve kültürde de çığır açması için gereken çabayı göstermiştir. Atatürk, Türk sanatının araştırılmasını, Türk toplumuna ve dünyaya tanıtılmasını istiyordu. Bunun için imkânlar sağladı, yol gösterdi, teşvik etti. Sanatı ve sanatçıyı övücü sözler söyledi. “ Efendiler… Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhur­başkanı olabilirsiniz; fakat sanatçı olamazsınız.”, “Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”

Güzel sanatlar, bir milletin duygu, düşünce, görgü ve zevkinin bir yansımasıdır. Sanat, milletleri birbirine yaklaştıran önemli bir kültürel etkinliktir. Bir milletin güzel sanatlarda ileri gitmesi, o milletin diğer milletler tarafından kolayca tanınmasını sağlar.
Bir milletin kültür seviyesi, meydana getirdiği sanat eserleri ile ölçülür. Güzel sanatlara önem veren milletlerin dünya görüşleri de değişir. Güzel sanatlar alanında eser veren milletler, diğer milletler karşısında saygınlık kazanırlar. Bu nedenle sanat alanındaki başarılar, millî kültürün yükselmesinde önemli rol oynar.

Sanatkârlarına önem veren toplumlar her zaman gelişmişler ve yükselmişlerdir. Atatürk, “ Yaşamlarını büyük bir sanata adayan bu çocukları sevelim…” diyerek toplumun sanata ve sanatkârlara önem vermesi gerektiğini vurgulamıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren güzel sanatların bütün dallarında gelişmeye önem verildi. 1924 yılında Ankara’da Musiki Muallim Mektebi, İstanbul’da ise Güzel Sanatlar Akademisi ile Devlet Resim ve Heykel Müzesi açıldı (1937). Avrupa’ya resim, heykel ve müzik öğrenimi için öğrenci gönderildi.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text