Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Atatürkçülük Nedir, Tanımı, Amaçları ve Temel Nitelikleri

/
/
/
235 Views

atatürk44Atatürkçülüğün Nitelikleri Nelerdir?, Atatürkçülüğün Genel Nitelikleri, Atatürkçülüğün Nitelikleri Kısaca, Atatürkçülüğün Nitelikleri Hakkında Kısa Bilgi, Atatürkçülük Nedir?, Atatürkçülüğün Tanımı, Atatürkçülüğün Amaçları Nelerdir?, Atatürkçülük Hakkında Bilgi

Çağın gereksinimlerinin ve halkın ihtiyaçlarının yönlendirmesiyle, temel il­kelerini Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği Atatürkçülük; bir düşünce sis­temi olarak ortaya çıkmış, akıl ve bilimi esas alarak Türk milletinin milli özelliklerini koruyarak çağdaşlaşmasını hedeflemiştir.

Bu düşünce sistemi, aynı zamanda Atatürk’ün özünde var olan çağdaşlık ve bağımsızlık duygularının etkisiyle gelişmiştir.

Devlet ve toplum hayatına ilişkin gerçekçi fikir ve ilkelerden oluşan Atatürk­çü düşünce sistemi, Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden orta­ya çıkmıştır.

Atatürkçülüğün Tanımı

Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa sahip olması, devletin milli egemenlik esasına dayandırılması, milletimizin aklın ve biLimin önder­liğinde çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılması, huzur ve refah içinde yaşaması ile devlet, düşünce ve ekonomik hayatla, toplumun diğer ihtiyaç­larına ilişkin gerçekçi düşünce ve ilkelere Atatürkçülük denir.

Atatürkçülüğün Nitelikleri

♦ Türk milletinin tarihsel gelişiminin ihtiyaçları sonucunda ortaya çık­mıştır.

♦ Milli (ulusal) bağımsızlığın korunması ve milli egemenliğin hakim kı­lınması temel amaçlarını oluşturur.

♦ Bilimsellik,akılcılık, insan sevgisi ve barış gibi çağdaş değerleri ve an­layışları bünyesinde toplamıştır.

♦ Toplum ve devlet hayatında laikleşmeyi esas alır.

♦ Milli değerlerimiz ile evrensel değerlerin kaynaşmasını amaçlar.

♦ Türk milletinin çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılmasını hedefler.

♦ Uygarlık ve insanlık anlayışına ters düşen hiçbir düşünceyle bağlantı­sı yoktur.

♦ Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler, birbirine bağlı ve birbirini tamamla­yan düşüncelerden meydana gelmiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text