Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Atatürkçülük (Nedir, Önemi, Esasları, Özellikleri? Hakkında Kısaca Bilgi

/
/
/
124 Views

atatürkçülükATATÜRKÇÜLÜK NEDİR

Atatürkçülük; temel ilkelerini Atatürk’ün belirlediği, Türk ulusunun, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ileri bir toplum olarak çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını hedefleyen, devlet yönetiminde millet egemenliğini ilke olarak benimseyen, Türk ulusunun tüm insanlık içinde bağımsız, eşit ve onurlu bir biçimde yer almasını amaçlayan bir düşünce sistemidir. Bu sistem, Türk toplumunun gereksinim ve isteklerinden doğmuş; devlet yaşamına, düşünce yaşamına, ekonomik yaşama, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşünce ve ilkeleri içeren ulusal bir çağdaşlaşma, değişim ve dönüşüm modelidir. Atatürk çağdaşlaşma konusundaki kararlılığı, “Memleketimizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Bütün çalışmamız Türkiye’de çağdaş, bu nedenle batılı bir hükümet oluşturmaktır. Uygarlığa girmek arzu edip de, batıya yönelmemiş millet hangisidir? Bir doğrultuda yürümek kararında olan ve hareketinin, ayağında bağlı zincirlerle güçleştirildiğini gören insan ne yapar? Zincirleri kırar, yürür!” sözüyle dile getirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesi Atatürkçülüğe dayanmaktadır. Devletimiz Atatürkçülük temelleri üzerinde yükselmiştir. Türk ulusunun devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olması yine Atatürkçülük sayesinde gerçekleşmiştir. Çünkü Atatürkçü düşünce sistemi esas itibariyle demokrasi ve özgürlüğe dayalı bir sistemdir. Demokrasinin olmazsa olmazı olan çok partili siyasi hayat Atatürk’ün sağlığında birkaç kez denenmiştir. Bu yolla hem halkın yönetime katılması hem de farklı düşüncelerin mecliste temsil edilmesi amaçlanmıştır. Atatürkçü düşünce sistemi sadece halkı yönetime katmayı amaçlamamış, onun çağdaşlaşmasını da sağlamıştır. Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki gelişmeler Atatürkçü düşünce sayesinde gerçekleşmiştir.

Atatürkçülük, Türk milletinin gereksinimlerinden doğmuş, Türk millî kültürüne, akla ve bilime dayalı olarak gerçekleşmiştir. Atatürkçülük, temel insan hak ve özgürlüklerine büyük önem vermiş, bireysel hak ve özgürlükleri de güvence altına almıştır. İnsanlığın mutluluğuna ve barışa önem veren Atatürkçülük, bu özellikleriyle evrensel bir nitelik kazanmıştır. Atatürkçülük gelişmeye ve yeniliklere açık dinamik bir düşünce sistemidir. Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Âdeta vücudun organları gibidir. Birisi eksik olduğu zaman diğerlerinin de tam olduğu savunulamaz. Atatürk ilkeleri birbirinden ayrı düşünülemez, tek tek değerlendirilemez.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text