Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI NELERDİR

/
/
/
155 Views

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI

Türk tarihi ve Türk kültürüne dayanan Atatürkçülük gücünü Türk milletinden almaktadır. Atatürk’ün yönetim anlayışının temelinde etkili olan bu güç; siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve askerî güç olarak ortaya çıkmaktadır. Zaten Atatürk’ün yönetim anlayışı herşeyden önce kendi millî gücümüze dayanmayı öngörmektedir. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması, tam bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması millî güç sayesinde gerçekleşmiştir.

siyasi güçSiyasi Güç

Siyaset; devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış olarak tanımlanabilir. Öte yandan belirli bir amaca ulaşmak için izlenen yola aynı tanımlama getirilebilir. Siyasi gücün dayandığı ilkeler: millî egemenlik ve bu millî egemenliğin demokrasinin gelişmesi için kullanılmasıdır. Siyasi güç demokrasi ile birleştiği zaman daha anlamlı olmaktadır.

Siyasi güç, Atatürkçü düşünce sisteminin en önemli unsurudur. Siyasi gücün varlığı demokrasinin varlığı demektir. Ulusal egemenliğin uygulanması da yine siyasi güç aracılığı ile olmaktadır. Siyasi gücün zayıflaması ya da yokluğu devletin ve demokrasinin varlığının tehlikede olduğunu göstermektedir.

ekonomik güçEkonomik Güç

Siyasi hedeflere, ancak ekonominin sağladığı güç desteği ile ulaşılabilir. Atatürkçülüğün hedefi olan güçlü ve bağımsız bir devlet ancak güçlü bir ekonomi ile sağlanır. Bundan dolayı ekonomik güç siyasi gücün en büyük yardımcısıdır. Atatürk ekonomik gelişmenin millî temeller üzerine oturtulmasını ve milletten kaynaklanan bir güç olmasını istemiştir. Askerî zaferlerin ekonomik zaferlerle pekiştirilmesini, tek başına askerî başarıların bir anlam ifade edemeyeceğini belirtmiştir. Bu konunun önemini şu sözüyle dile getirmiştir: “Güzel vatanımızı fakirliğe, memleketimizi haraplığa sürükleyen çeşitli sebepler içinde en kuvvetli ve en önemlisi, ekonomimizde bağımsızlıktan yoksun olmamızdır. Memnunluğa ve övünmeye değer ki, bu bağımsızlığı bugün fiilen elde etmiş bir durumda bulunuyoruz. Ancak, fiilen sahip olduğumuz bu bağımsızlığı, düşmanlarımıza şeklen ve resmen de onaylatmak gerek­mektedir. Devletin ve milletin son hedefi, işte bu noktayı sağlamaya yönelmiştir. Kuvvetle ümit ediyoruz ki, bu noktayı sağlamada başarı kazanılacaktır. Bu nokta o kadar önemli ki, onu kesinlikle elde edeceğiz!”

askeri güçAskerî Güç

Türk ordusu, tarihten gelen köklü uygulamaları, yenileşmenin öncüsü ve millî bağımsızlığımızın koruyucusu olarak Atatürkçü düşünce sisteminin temel unsurlarından birisidir. Vatanın korunması ve milletin bağımsızlığının devam ettirilmesi Türk ordusu sayesinde gerçekleştirilmektedir. Türk ordusu cumhuriyetin ve millî egemenliğin de koruyucusudur. Atatürk “Sağlam bir devlet yaşamı için, ordunun gerekliliğine kanıt aramak gereksizdir. Etrafındaki devletler silahlı oldukça, hayır, dünya yüzünde bir tek silahlı devlet bulundukça görevini bilen bir devlet, bütün antlaşmalara rağmen ve bütün antlaşmalarla beraber kendi güvenliğini her şeyden evvel kendi kuvvetine dayandırır.” sözüyle bu durumun önemini vurgulamıştır.

Sosyo-Kültürel Güç

Sosyo-kültürel güç iyi bir eğitim almış, donanımlı ve kültürel birikime sahip insan­ların oluşturduğu bir güçtür. Atatürk sosyo-kültürel gücün artması için eğitim ve kültür alanında çalışmalar yapılmasını gerekli görmüştür. Atatürk eğitimin ve eğitimli insanın önemini “Eğitim ve öğretim, millet olmanın, bayındır bir vatan kurmanın temel şartıdır. Dünyanın, olacağına akıl erdiremediği büyük ve millî bir mücadeleyi başarmış olan Türkiye, olmaz gibi görünen bu önemli ve çok büyük savaşı da başarıyla sonuçlandıracaktır. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın.” sözüyle vurgulamaktadır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text