Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Atatürk ve Cumhuriyet Döneminde Tarım Alanında Yapılan Yenilikler

/
/
/
163 Views

Atatürk Döneminde Tarım Alanında Yapılan Yenilikler, Atatürk Döneminde Tarım Alanında Yapılan Çalışmalar, Cumhuriyet Döneminde Tarım Alanında Yapılan Yenilikler, Cumhuriyet Döneminde Tarım Alanında Yapılan Çalışmalar, Tarım Alanında Yapılan Çalışmaların Nedenleri, Tarım Alanında Yapılan Yenilikler

ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE TARIM ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER

♦ Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda nüfusun % 80’i tarımla geçimini sağlı­yordu. Bu nedenle Atatürk tarımsal faaliyetlere önem vermiş ve 1  Kasım 1937’de TBMM’de yaptığı konuşma ile tarım politikasında yer alabilecek ön­lemleri şu şekilde sıralamıştır:

♦ Çiftçilerin kullandıkları iş araçlarını artırmak,

Ülkeyi; iklim, su ve toprak verimi bakımından bölgelere ayırmak,

♦ Bu bölgelerin herbirinde modern uygulama merkezleri kurmak, devlete ait çiftlikleri ve bunların içinde bulunan tarım-sanayi tesislerini geniş iş­letme kurumlan şeklinde yeniden yapılandırmak,

♦ Ülkede topraksız çiftçi bırakmamak,

♦ Büyük çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini ve buradaki nüfus yoğunluğunu toprağın verim derecesine göre sınırlamak.

♦ 8 Kasım 1937 tarihli I. Celal Bayar Hükümeti’nin programında Atatürk’ün bu uyarı ve düşünceleri dikkate alınmış ve önlemler dört grupta toplanmıştır:

♦ Topraksız çiftçi bırakmamak.

♦ iş araçlarını artırmak, iyileştirmek ve korumak.

♦ Tarım bölgelerine göre özel önlemler almak.

♦ Kaliteli ve ucuz ürün elde etmek.

♦ Bu dönemde tarım alanında meydana gelen iki gelişme önemlidir:

♦ Bunlar Atatürk Orman Çiftliği’nin kurulması ve Aşar Vergisinin kaldırılmasıdır.

♦ Atatürk Orman Çiftliği’nin kurulması ile modern tarımın gelişmesi için bir model ( ülke çiftçisine uygulamalı eğitim) teşkil edilmiş, böylece tarım­sal üretimin artırılması hedeflenmiştir.

♦ Aşar Vergisinin kaldırılmasıyla da çiftçi kesiminin ekonomik açıdan rahat­laması amaçlanmıştır.

♦ 17 Şubat 1925’te kaldırılan Aşar Vergisi’nin yerine arazi vergisi konulmuştur.

♦ Çiftçiye kredi sağlamak amacıyla 1888’de OsmanlI Devleti tarafından kuru­lan Ziraat Bankası geliştirilmiştir.

♦ Tarım Kredi Kooperatifleri (1924), Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933) ve Örnek Çiftlikler (Ankara, Silifke, Tarsus ve Dörtyol) kurulmuştur.

♦ Devlet Üretme Çiftlikleri kurulmuştur.

♦ 1925 ve 1929’da çıkarılan kanunlarla topraksız köylüye toprak dağıtılması amaçlanmış fakat başlatılan “Toprak Reformu”ndan istenilen sonuç alına­mamıştır.

♦ Tohum ıslah istasyonları kurulmuş ve tarımda makineleşme teşvik edilmiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text