Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Atatürk ve Cumhuriyet Döneminde Sanayi Alanında Yapılan Çalışmalar Yenilikler

/
/
/
408 Views

Atatürk Döneminde Sanayi, Atatürk Döneminde Sanayi Alanında Yapılan Yenilikler, Cumhuriyet Döneminde Sanayi Alanında Yapılan Yenilikler, Cumhuriyet Döneminde Sanayi ve Madencilik, Cumhuriyet Döneminde Sanayi Alanında Yapılan Çalışmalar

ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE SANAYİ VE MADENCİLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

♦ 1925’te Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuştur.

♦ inşaat sektörüne kredi sağlamak için 1926’da Emlak ve Eytam Bankası ku­rulmuştur.

♦ 28 Mayıs 1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılarak özel teşebbüse yatırım yapmada pekçok kolaylıklar sağlanmıştır.

Teşvik-i Sanayi Kanunu ile;

♦ Sanayi kuruluşlarına arazi tahsisi,

♦ Taşıma hizmetlerinde indirim,

♦ Kazanç vergilerinden muafiyet,

♦ Devlet dairelerinde yerli ürün kullanma gibi uygulamalara gidilmiştir.

♦ Özel sektörün elinde yeterli sermaye olmadığı için Teşvik-i Sanayi Kanu- nu’ndan istenilen sonuç alınamamıştır.

♦ 1929’daki Dünya Ekonomik Krizi Türkiye’yi olumsuz şekilde etkilemiştir.

♦ 1929’da yerli sanayiyi korumak için korumacı tedbirler alınmış ve gümrük vergileri yükseltilmiştir.

 Beş Yıllık Sanayi Planları

♦ 1933’te I. Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmış ve 1934 yılında uygulamaya konulmuştur.

♦ Ancak ilk ve deneme özelliği taşımasından dolayı I. Beş Yıllık Plan 3 yıl ak­tif olarak uygulanmıştır.

♦ Bu planla ülke ihtiyacının giderilmesi, ham maddelerin işlenmesi ve ülkede sanayi işletmeleri kurulması amaçlanmıştır.

♦ Sanayi planıyla kurulması öngörülen kollar dokuma, maden, selüloz, sera­mik ve kimya olmak üzere beş grupta toplanmıştır.

♦ 1934-1939 yılları arasında “I. Beş Yıllık Sanayi Planı” uygulanmış, özel sek­törün gerçekleştiremeyeceği yatırımlar devlet eliyle yapılmıştır.

Bu dönemde

♦ 14 Haziran 1935’te yer altı (maden) kaynaklarını işletmeye yönelik Eti- bank kurulmuştur.

♦ Sümerbank (1933), Paşabahçe Cam, Beykoz Deri, İzmit Kâğıt Fabrika­ları kurulmuştur.

♦ Zengin maden kaynaklarımızın araştırılması ve Türkiye’de madencili­ği geliştirmesi amacıyla Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü (MTA) ku­rulmuştur (1935).

♦ 1939 yılında ilk demir çelik fabrikası Karabük’te açılmıştır.

♦ II. Beş Yıllık Sanayi Planı” II. Dünya Savaşı nedeniyle hayata geçirilememiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text