Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Atatürk ve Cumhuriyet Döneminde Sanat Alanında Yapılan Yenilikler

/
/
/
1179 Views

Atatürk ve Sanat Hakkında Bilgi, Atatürk Döneminde Sanat Alanında Yapılan Yenilikler, Atatürk Döneminde Sanat İle İlgili Yapılan Çalışmalar, Cumhuriyet Döneminde Sanat Alanında Yapılan Yenilikler Nelerdir?

ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE SANAT ALANINDA YAPILAN YENİLİKLER

Atatürk ve Sanat

Atatürk, kültür ve sanat alanında yeniliklerin önünü açmıştır.

Yüksek bir medeniyet düzeyine ulaşılmasını hedefleyen Atatürk, sanata ver­diği önemle modern Türk sanatlarının öncüsü ve mimarı olmuştur.

Güzel Sanatlar Akademisi (1928)

Atatürk, Osmanlı döneminden kalma Sanayii Nefise Mektebi, Güzel Sanat­lar Akademisi haline getirmiştir.

Burada yetişen birçok sanatçıyı, kendilerini geliştirmeleri için Avrupa’nın sa­nat merkezlerine göndermiştir.

Resim, heykeL, mimarlık ve müzikalanlarından çok sayıda öğrencinin Alman­ya, Avusturya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde eğitim almaları sağlanmış­tır.

Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin,Adnan Saygun gibi kompozitörler ile Çal­lı İbrahim, Namık İsmail gibi ressamlar bunlardan bazılarıdır.

Konservatuvar

ilk Türk operasının hazırlanması için ünlü müzisyen Adnan Saygun’u görev­lendiren Atatürk, Cemal Reşit Rey’e de ilk konservatuvarı kurdurmuştur.

1937’de Dolmabahçe Sarayı’nın veliahd dairesinin Resim ve Heykel Müzesi haline getirilmesiyle Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemin sanatsal ürün­lerinin aynı çatı altında toplanması sağlanmıştır.

Atatürk’e göre güzel sanatlarda başarılı oLmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda başarılı oLamayan milletler, medeniyet alanında yer edinemezler.

Musiki Muallim Mektebi

Cumhuriyetin ikinci yılında Ankara’da müzik öğretmeni yetiştirilmesi ama­cıyla Musiki Muallim Mektebi açıLmıştır.

Atatürk’ün direktifiyle konservatuvar hazırlıklarına başlanmış ve ünlü bes­teci Prof. PauL Hindemith’ten (Pol Hindemit) yardım alnmıştır. O,Türkiye’de­ki müzik kurumLarının durumları hakkında bir rapor hazırlamıştır.

Bu rapor doğrultusunda yapılan hazırlıklardan sonra Musiki Muallim Mek­tebi 1 Kasım 1936’da eğitime başlamıştır.

İnkılap Sergisi

1933 Ekiminde Ankara’da düzenlenen inkılap sergisi, cumhuriyet dönemi­nin İlk on yılına ilişkin gelişmelerin sanatsal bir analizi niteliğindedir.

Bu sergide yer alan yapıtlarda, genellikle Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet te­maları işlenmiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

2 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text