Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Atatürk ün selanik askeri rüştiyesinden samsuna çıkana kadar olan fotoğrafları Resimleri

/
/
/
326 Views

Osmanlı Devleti’nin ve Atatürk’ün Olaylar Kronolojisi Yazı ve Resim, 1893’ten 1919 a Kadar Olaylar Kronolojisi, Mustaf Kemal Atatürk’ün 1893 ten 1919 a Kadar Olaylar Kronolojisi

Değerli Ziyeretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda Mustafa Kemal
Atatürk ve Osmanlı Devletinin 1893 Yılından 19 Mayıs 1919’a Kadar Olan
Olaylar Kronolojisini Resimli ve Yazılı Bir Şekilde Sunuyoruz Umarım Beğenirsiniz…

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE OSMANLI DEVLETİ’NİN 1893’TEN 19 MAYIS 1919’A KADAR RESİMLİ KRONOLOJİSİ

selanik askeri rüştiyesi

1893 Mustafa Kemal’in Selanik Askeri Rüştiyesine Girmesi

 

Kemal Atatürk’ün, Manastır Askeri İdadisine yazılmadan önce üstün başarıyla mezun olduğu ortaokul seviyesindeki okulun adıdır.

manastır askeri idadisi
1895 Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisine Başlaması

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1896-1899 yılları arasında okuduğu okulun adıdır.Manastır Askeri İdadisi Makedonya’nın Manastır şehrinde bulunmaktadır ve günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

mustafa kemal harp okulunda
1899 Mustafa Kemal’in Harp Okuluna Başlaması

Mustafa Kemal Harbiye’ye, Manastır İdadisi’nde etkisi altında kaldığı hürriyet fikirleri ve memleket meselelerine karşı ilgilerle gelmiştir. O halde şu demektir ki, Harbiye onu hem bir subay olarak hazırlayacaktı hem de vatan ve hürriyet duygularını geliştirererk istibdat idaresine karşı bir âsi olarak yetiştirecektir.

mustafa kemal harp akademisinde

1902 Mustafa Kemal’in Harp Akademisine Girmesi

Harp Akademileri 1848 yılında o günkü adıyla “Erkan-ı Harbiye Mektebi”, Osmanlı Devleti ordusunun kurmay ihtiyacını karşılamak aracılığı ile kurulmuştur. 1848 yılında Harp Okulu’ndan gelen 5 başarılı öğrenci; Hüseyin Avni, Mustafa Saffet, Mahmut Mesut, Mustafa sıtkı ve Albay Sait 1849 yılında Akademi’nin ilk mezunları ve subayı olacaklardır.

mustafa kemal yüzbaşı

1905 Mustafa Kemal’in Harp Akademisini Kurmay Yüzbaşı Olarak Bitirmesi

mustafa kemal stajda

1905 Mustafa Kemal’in Şam’da Bulunan V.Orduya Bağlı 30.Süvari Alayına Staj Yapmak Üzere Atanması

mustafa kemal makedonyadaki III.ordu komutanı

1907 Mustafa Kemal’in Makedonya’daki III. Ordu’ya Atanması
Önce Şam’daki 5. Ordu’ya, daha sonra 1907’de Makedonya’daki 3. Ordu’ya tayin edildi. 1909’da Hareket Ordusu’nda görev yaptı.

II.Meşrutiyetin ilanı

1908 II.Meşrutiyet’in İlanı
Meşrutiyet yanlısı aydınlar tarafından kurulan bu parti II. Abdülhamit’in sert yönetimine karşı harekete geçmişlerdir. Bu partiye mensup subaylar (Enver Paşa, Niyazi Bey, Eyüp Sabri Bey, Selahattin Bey) kurdukları Hürriyet Taburları ile halkı ayaklandırmışlardır. Padişahtan Kanunuesasini uygulanmasını istemişlerdir.
Çıkan ayaklanma hükümet askerleri tarafından bastırılamayınca Padişah ayaklanmanın daha da büyümesini önlemek amacıyla Kanunuesasi’yi yeniden yürürlüğe koymuş ve II. Meşrutiyet’i ilân etmiştir. (23 Temmuz 1908).

bulgaristanın bağımsızlığı 1908

1908 Bulgaristan’ın Bağımsızlığını İlan Etmesi
Berlin Antlaşması’yla Osmanlı İmparatorluğuna bağlı Bulgarların kendi kendilerini yönettiğİ Sofya merkezli Bulgaristan Prensliği ve yine Osmanlı İmparatorluğuna bağlı Hıristiyan bir vali tarafından yönetilecek olan Filibe merkezli özerk bir Şarki Rumeli Vilayetinin kurulmasına karar verildi. Valiliğe İstanbul doğumlu Bulgar kökenli Osmanlı devlet adamı Aleko Paşa getirildi. Şarki Rumeli Vilayeti 1885 yılında gerçekleşen bir ihtilal ile Bulgaristan Prensliğine bağlandı. II. Meşrutiyet’in ardından 6 Eylül 1908 tarihinde de Bulgaristan bağımsız bir devlet haline geldi.

31 mart olayı 1909

1909 31 Mart Olayı
31 Mart Vak’ası diye tarihe geçen bu olay, 14 Nisan 1909 tarihine rastlamaktadır. Tarihçiler bu olayın, kendi zulümlerini örtmek isteyen Ittihadçıların, II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesini temin etmek için, İngiliz Gizli Servisi’nin yardımı ile ve İngilizlerin aleti olarak tertipledikleri bir hadise oldugunda ittifak etmişlerdir. Ancak suç, samimi Müslümanlara yıkılsın diye, bir kısım dini sloganlar kullanılmış ve “şeri’at elden gidiyor” diye dine ve dindarlara hücum planları hazırlanmıştır.

trablusgarp savaşı 1911

28 Eylül 1911 Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı Devleti ile İtalya arasında, İtalya’nın Trablusgarp ve Bingazi’ nin uygarlık bakımından geri bırakıldığı, burada yaşayan İtalyanlara kötü davranıldığım bahane ederek 28 Eylül 1911’de bu bölgeyi işgale başlaması ve Trablusgarp, Tobruk, Derne ve Bingazi’ye asker çıkarması ile başlayan savaş.

italyanın 12 adayı işgali

23 Nisan – 17 Mayıs 1912 İtalya’nın 12 Ada’yı İşgal Etmesi
Libya’da başarı sağlayamayan İtalyanlar’ın donanmalarını Ege’ye soktuktarı ve 12 Ada’ya asker çıkardıktarı öğrenilmiştir. Resmi açıklamaya göre İtalyanlar 4 Mayıs 1912 günü Akdeniz adalarının merkez vilayeti Rodos şehrini işgal etmişlerdir.

I.balkan savaşı

8 Ekim 1912 I.Balkan Savaşı’nın Başlaması
Aralarında anlaşma sağlayarak Balkan Birliği’ni kuran Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nden Makedonya’da ıslahat yapmasını istediler. Bu istekleri reddedilince 8 Ekim 1912’de Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler.

1912 uşi antlaşması

15 Ekim 1912 Uşi Antlaşması
1912’de İtalya ile Osmanlı Devleti arasında barış antlaşması imzalandı. Uşi Antlaşmasına göre, Libya İtalya’ya bırakıldı. 12 ada ise, Balkan Savaşları sonunda Osmanlı devletine geri verilecekti. Ama, İtalyanlar sözlerinde durmadılar ve böylece Ege’deki Türk egemenliği de sarsılmaya başladı.

babıali baskını 1913

23 Ocak 1913 Babıali Baskını
İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından 23 Ocak 1913 günü düzenlenen hükümet darbesi.

londra antlaşması 1913

30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması
Osmanlı Devleti’nin isteği üzerine, 17 Aralık 1912’de toplanan Londra Konferansı’nda, Balkan Devletleri ve onların avukatlığını yapan Avrupa Devletlerinin (Avusturya, Almanya, İngiltere ve Rusya) istekleri kabul edilebilecek nitelik taşımadığı için Türk Hükümeti görüşmelerden çekildi

yarbay mustafa kemal

1 Mart 1914 Mustafa Kemal’in Rütbesinin Yarbaylığa Yükseltilmesi
Sofya’dayken Yarbay oldu.

saraybosnada ferdinandın öldürülmesi

28 Haziran 1914 Avusturya – Macaristan Veliahdı Ferdinand’ın Saraybosna’da Öldürülmesi
28 Haziran 1914 günü saat 01.15’te, üzeri açık otomobille eşiyle Saraybosna sokaklarında ilerlerken, Sırp suikastçi Gavrilo Princip’in saldırısına uğradı. Princip’in tabancasından çıkan kurşun, arşidükün boynuna girip çıkarak, arkasında duran eşine saplandı. Franz Ferdinand ve eşi Prenses Sophie, suikastte öldüler. Bunun üzerine Avusturya-Macaristan, suikastten sorumlu tuttuğu Sırbistan’a savaş açarak, I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden oldu.

avusturya macaristanın sırbistana savaş ilan etmesi

28 Haziran 1914 Avusturya – Macaristan İmparatorluğunun Sırbistan’a Savaş İlan Etmesi
Ferdinandın Ölümünden Sorumlu Tuttuğu Sırbistana Savaş İlan Etti.

osmanlı devletinin almanyanın yanında savaşa girmesi

29 Ekim 1914 Osmanlı Devleti’nin Almanyanın yanında I.Dünya Savaşına Girmesi
Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın Yanında Savaşa Girmek İstemesinin Sebepleri
• Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi (en önemli sebep)
• Osmanlı Devleti’nin (İttihat ve Terakki Partisi) Almanya’nın savaşı kazanacağına olan inancı.
• İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin (Enver Paşa, Ziya Paşa) Alman hayranlığı.
• Osmanlı Devleti ve Almanya arasında gizli bir anlaşmanın yapılması.

mustafa kemal 19. tümen komutanı

2 Ekim 1915 Mustafa Kemal’in Tekirdağ’daki 19. Tümen Komutanlı’ğına Atanması
Mustafa Kemal, Enver paşa’nın Doğu’dan çektiği tel üzerine Tekirdağ bölgesinde yeni kurulmakta olan 19. tümen komutanı yapılır. (20 Ocak 1915). Bu tümen çok zayıftır , üç alayından biri 7. tümenden alınmış bir nizamiye alayı olup öbür ikisi depo alaylarındandır. 24 Ocakta Mustafa Kemal Tekirdağ’a varır.

çanakkale deniz zaferi

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi
Osmanlı Devleti 28 Ekim’de Karadeniz’de donanması ile Rus gemi ve limanlarını bombalamıştır. Bu olay üzerine önce Rusya ve arkasından da İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır. 1914 yılı sonunda Çanakkale Boğazı’nı ele geçirme planlarını yapan Churchill, Boğazların ele geçmesiyle Rusya’ya destek yolunun açılacağını ve Bulgaristan ve Romanya’nın da kendi yanlarında savaşa gireceğini hesaplamıştır.

albay mustafa kemal

1 Haziran 1915 Mustafa Kemal’in Rütbesi’nin Albaylığa Yükseltilmesi

tuğ general mustafa kemal

19 Mart 1916 Mustafa Kemal’in Rütbesi Generalliğe Yükseltimesi

sykes-picot antlaşması

1 – 6 Mayıs 1916 Sykes – Picot Antlaşması
Mayıs 1916 tarihinde (I. Dünya Savaşı sırasında), İngiltere ve Fransa arasında yapılan ve Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasını öngören bir gizli antlaşma. 1915’te Arabistan Yarımadası’nı ele geçiren İngiltere, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanan Mekke Şerifi Hüseyin’i destekleyerek Irak ve Filistin toprakları üzerinde kendisine bağımlı bir Arap devleti kuracaktı. Fransa böyle bir plana karşı çıkıp İngiltere’ye baskı yaparak yeni bir antlaşma yapılmasını istedi.

wilson ilkelerinin yayınlanması

8 Ocak 1918 Wilson İlkeleri’nin Yayınlanması
ABD Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson I.Dünya Savaşı sonrasında yapılacak barışın esaslarını yayınladığı on dört ilke ile açıklamış, İtilaf devletleri de ABD’yi yanlarında tutmak istediklerinden dolayı bu ilkeleri kabul ettiklerini bildirmişlerdir.

Brest-Litowsk, Waffenstillstandsabkommen

3 Mart 1918 Brest – Litowsk Antlaşması
Sovyetler Birliği ile Osmanlı Devleti’nin içinde olduğu İttifak Devletleri arasında yapıldı. Bolşevik İhtilali sonucunda kurulan Sovyetler Birliği bu antlaşma ile I. Dünya Savaşı’ndan ayrılarak, işgal ettiği yerleri ve daha önce aldığı Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir.

mondros ateşkes antlaşması imzalandı

30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın İmzalanması

Mondros Ateşkes Anlaşması, Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan savaşa son verme belgesidir.

ingilizlerin musulu işgali

3 Kasım 1918 İngilizlerin Musul’u İşgali
İngiliz savaş esirlerine kötü muamele edilmesi gibi sebepler ile Mondros Mütarekesinin 7. maddesine göre Musul’un kendilerine terk edilmesini istediler. Musul’da yerleşik Osmanlı 6. Ordusu Komutanı Ali İhsan Paşa şehri İngilizlere terk etmemek için istifa etti.

almanyanın I.dünya savaşından çekilmesi

11 Kasım 1918 Almanya’nın I.Dünya Savaşı’ndan Çekilmesi

itilaf devletleri donanması istanbulda

13 Kasım 1918 İtilaf Devletleri Donanmasının İstanbul’a Gelmesi, Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelmesi
İtilaf Devletleri Donanmalarını Boğazda Gören M.Kemal’in Geldikleri Gibi Giderler Sözünü Söylemesi

meclisi mebusanın feshi

21 Kasım 1918 Meclisi Mebusa’nın Feshi
İtilaf Devletleri bu gelişme karşısında tedirgin oldular ve Sevr Anlaşmasını Osmanlı hükümetine kabul ettirmek amacıyla 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal ettiler. Meclis buna rağmen 18 Mart’ta son bir kez daha toplandı. Bu son oturumda da çalışmalara ara verildi. İtilaf Devletleri tarafından meclis basılınca, padişah tarafından 11 Nisan’da dağıtıldı.

paris barış konferansı

18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı’nın Toplanması
Paris Barış Konferansı’nın Önemi ve Sonuçları İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra, yenilen devletlerin durumlarını görüşmek amacıyla, 18 Ocak 1919’da Paris’te bir toplantı düzenlediler.

mustafa kemal 9.ordu müfettişi

30 Nisan 1919 Mustafa Kemal’in 9.Ordu Müfettişliğine Atanması
Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine tayini, Ali Fuad (Cebesoy) Paşa’dan başlayıp, zamanın Dahiliye Nazırı Mehmed Ali Bey, Sadrazam Damad Ferid Paşa ve Sultan Vahideddin’e kadar uzanan bir tavsiye zinciri sonucunda gerçekleşmiştir1. Mustafa Kemal Paşa’yı uygun bir göreve tayin için, o zaman Hürriyet ve İtilaf Fırkası’mn ileri gelen şahsiyetlerinden Mehmet Ali Bey’e tavsiye eden Ali Fuad Paşa’dır.

izmirin işgali

15 Mayıs 1919 İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali
Paris Barış Konferansında alınan karar doğrultusunda Yunanlılar 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i yerli gayri Müslimlerin büyük tezahüratları eşliğinde işgal ettiler. Bu duruma tahammül edemeyen Gazeteci Hasan Tahsin Yunan askerleri üzerine ateş açtı ve Yunan askerleri tarafından şehit edildi. Askerlik Şube Başkanı Albay Süleyman Fethi şehit edildi. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali bütün yurtta büyük tepki ile karşılandı.

mustafa kemal samsunda

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkması
9. Ordu Müfettişliğine atanan Mustafa Kemal, Samsun’a, görev bölgesindeki iç huzuru sağlamak, silah ve cephaneleri toplamak, vatandaşlara silah dağıtılmasını engellemek ve bunu yapan kuruluşları ortadan kaldırmak üzere gönderildi. 16 Mayıs 1919’da Samsun’a hareket eden Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text