Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Atatürk İlkelerinin Birbirleriyle İlişkileri Kısaca

Atatürk İlkelerinin Birbirleriyle Olan İlişkileri, Atatürk İlkelerinin Birbirleriyle İlişkisi Nelerdir?, Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

ATATÜRK İLKELERİNİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ

♦ Türk ulusunun ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan Atatürk İlkeleri birbi­rini tamamlayıcı özelliklere sahiptir.

♦ Atatürk ilkeleri,Türk milliyetçiliği esasına dayanmakla birlikte; altı ilkeden biri olan Milliyetçilik (ulusçuluk), aynı zamanda diğer ilkelerin de özünü oluşturur.

♦ Bütün ilkeler,Türk milleti için yapıldığından milliyetçiliği desteklemektedir.

♦ Cumhuriyetçilik, halkın yönetime katılmasını sağladığı için Halkçılık ilkesi­ni, Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapıLan bazı yenilikler de Cumhuriyetçilik ilkesini desteklediği için bu ilkeler birbirini tamamlamaktadır.

♦ Devletçilik, halkın yararına olan kurum ve kuruluşların devlet eliyle kurul­masını amaçladığı için Halkçılık ilkesini destekler.

♦ Laiklik ilkesi,aklı ve bilimi ön plana çıkardığından halkın yönetimdeki ege­menliğini öngören Cumhuriyetçilik ilkesini ve devamlı gelişmeyi öngören inkılapçılık ilkesini güçlendirir.

♦ Değişik alanlarda ve diğer ilkelerle ilgili yapılan bütün yenilikler aynı za­manda çağdaşlaşmayı esas alan inkılapçılık ilkesini ilgilendirdiğinden, inkı­lapçılık diğer ilkeleri destekler.

♦ Laiklik ilkesi gereği devlet, bütün din mensuplarına eşit yakınlıkta olmalı­dır. Bu durum milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde önemli bir et­kendir.

♦ Devlet hangi dinden olursa olsun bütün vatandaşlara eşit davranmak zo­rundadır. Bu durum Laiklik ilkesinin Halkçılık ilkesi ile bağlantısını gösterir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir