Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Atatürk İlkelerinin Birbirleriyle İlişkileri Kısaca

  /
  /
  /
  149 Views

  Atatürk İlkelerinin Birbirleriyle Olan İlişkileri, Atatürk İlkelerinin Birbirleriyle İlişkisi Nelerdir?, Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

  ATATÜRK İLKELERİNİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ

  ♦ Türk ulusunun ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan Atatürk İlkeleri birbi­rini tamamlayıcı özelliklere sahiptir.

  ♦ Atatürk ilkeleri,Türk milliyetçiliği esasına dayanmakla birlikte; altı ilkeden biri olan Milliyetçilik (ulusçuluk), aynı zamanda diğer ilkelerin de özünü oluşturur.

  ♦ Bütün ilkeler,Türk milleti için yapıldığından milliyetçiliği desteklemektedir.

  ♦ Cumhuriyetçilik, halkın yönetime katılmasını sağladığı için Halkçılık ilkesi­ni, Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapıLan bazı yenilikler de Cumhuriyetçilik ilkesini desteklediği için bu ilkeler birbirini tamamlamaktadır.

  ♦ Devletçilik, halkın yararına olan kurum ve kuruluşların devlet eliyle kurul­masını amaçladığı için Halkçılık ilkesini destekler.

  ♦ Laiklik ilkesi,aklı ve bilimi ön plana çıkardığından halkın yönetimdeki ege­menliğini öngören Cumhuriyetçilik ilkesini ve devamlı gelişmeyi öngören inkılapçılık ilkesini güçlendirir.

  ♦ Değişik alanlarda ve diğer ilkelerle ilgili yapılan bütün yenilikler aynı za­manda çağdaşlaşmayı esas alan inkılapçılık ilkesini ilgilendirdiğinden, inkı­lapçılık diğer ilkeleri destekler.

  ♦ Laiklik ilkesi gereği devlet, bütün din mensuplarına eşit yakınlıkta olmalı­dır. Bu durum milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde önemli bir et­kendir.

  ♦ Devlet hangi dinden olursa olsun bütün vatandaşlara eşit davranmak zo­rundadır. Bu durum Laiklik ilkesinin Halkçılık ilkesi ile bağlantısını gösterir.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text