Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Atatürk İlkelerinin Birbirleriyle İlişkileri Kısaca

/
/
/
185 Views

Atatürk İlkelerinin Birbirleriyle Olan İlişkileri, Atatürk İlkelerinin Birbirleriyle İlişkisi Nelerdir?, Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

ATATÜRK İLKELERİNİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ

♦ Türk ulusunun ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan Atatürk İlkeleri birbi­rini tamamlayıcı özelliklere sahiptir.

♦ Atatürk ilkeleri,Türk milliyetçiliği esasına dayanmakla birlikte; altı ilkeden biri olan Milliyetçilik (ulusçuluk), aynı zamanda diğer ilkelerin de özünü oluşturur.

♦ Bütün ilkeler,Türk milleti için yapıldığından milliyetçiliği desteklemektedir.

♦ Cumhuriyetçilik, halkın yönetime katılmasını sağladığı için Halkçılık ilkesi­ni, Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapıLan bazı yenilikler de Cumhuriyetçilik ilkesini desteklediği için bu ilkeler birbirini tamamlamaktadır.

♦ Devletçilik, halkın yararına olan kurum ve kuruluşların devlet eliyle kurul­masını amaçladığı için Halkçılık ilkesini destekler.

♦ Laiklik ilkesi,aklı ve bilimi ön plana çıkardığından halkın yönetimdeki ege­menliğini öngören Cumhuriyetçilik ilkesini ve devamlı gelişmeyi öngören inkılapçılık ilkesini güçlendirir.

♦ Değişik alanlarda ve diğer ilkelerle ilgili yapılan bütün yenilikler aynı za­manda çağdaşlaşmayı esas alan inkılapçılık ilkesini ilgilendirdiğinden, inkı­lapçılık diğer ilkeleri destekler.

♦ Laiklik ilkesi gereği devlet, bütün din mensuplarına eşit yakınlıkta olmalı­dır. Bu durum milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde önemli bir et­kendir.

♦ Devlet hangi dinden olursa olsun bütün vatandaşlara eşit davranmak zo­rundadır. Bu durum Laiklik ilkesinin Halkçılık ilkesi ile bağlantısını gösterir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text