Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Atatürk ilk Meclisin neden Ankara ’da açılmasını istemiştir?

/
/
/
259 Views

Mustafa Kemal, İstanbul’un işgali üzerine valiliklere ve kolordu komutanlıklarına talimat vererek Ankara’da toplanacak olağanüstü yetkilere sahip bir meclise yeni temsilciler seçmelerini bildirdi (19 Mart 1920). Seçimler hızla sonuçlandı. Nihayet 23 Nisan 1920’de yurdun her bölgesinden gelen millet temsilcileriyle Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal, millet iradesini ve egemenliğini temsil eden bu Meclise ve onun hükümetine de başkan seçilerek artık Türk Bağımsızlık Mücadelesi’nin her bakımdan lideri oldu. Ancak memleketin içinde bulunduğu şartlar, kendisinin omuzlarına yüklenen görev gerçekten çok ağırdı. Tarihten silinmek istenen bir milletin ölüm kalım savaşının, istiklal mücadelesinin liderliğini yapıyordu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması

23 Nisan 1920 Cuma günü, Meclisin en yaşlı üyesi olan Sinop Mebusu Şerif Bey Meclis Başkanlığına getirilmiş, böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak görevine başlamıştı. Mustafa Kemal, Meclise Ankara milletvekili olarak katıldı. Mecliste ilk sözü alarak Mondros Ateşkesi’nden o güne kadar, Türk milletinin geçirdiği mücadele safhalarını anlatarak “Hayat demek mücadele, müsademe demektir. Hayatta başarı, mutlaka mücadelede başarıyla mümkündür. Bu da manen ve maddeten kuvvete, güce dayanan bir durumdur.” demiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, başkanlığına Mustafa Kemal’i seçti (24 Nisan 1920).

Mustafa Kemal’in başkanlığında ilk Bakanlar Kurulu oluşturuldu (3 Mayıs 1920). Bu hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti denildi.

Meclisin açılmasıyla Millî Mücadele hukuki bir temele ve millî egemenlik temeline dayandırılmıştır. Mustafa Kemal millî egemenlik ilkesini hem işgalci güçleri yurt dışına atmak, hem de işbirlikçi İstanbul hükümetlerini meşruiyet temelinden mahrum etmek için çok başarılı bir şekilde kullanmıştır. TBMM, dört bir yandan saldırıya uğrayan vatan topraklarını savunmak ve tam bağımsızlığa ulaşmak için Mustafa Kemal’e sağlam ve yasal bir dayanak oluşturmuştur.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text