Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Atatürk Dönemi Olaylar Kronolojisi

  /
  /
  /
  82 Views

  Atatürk Dönemi Kronolojisi, Atatürk Döneminde Meydana Gelen Olaylar Kronolojisi, Atatürk Döneminin Önemli Olaylar Kronolojisi

  ATATÜRK DÖNEMİ KRONOLOJİSİ

  Atatürk Dönemi Kronolojisi
  23 Nisan 1920 :1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. 1 Temmuz 1926 :Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi.
  29 Nisan 1920 :Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabul edilmesi. 28 Mayıs 1927 :Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi.
  20 Ocak 1921:Yeni Türk Devleti’nin ilk Anayasası’nın kabul edil­mesi. 10 Nisan 1928 :“Devletin dini islamdır.” ibaresinin Anayasad<an
  12 Mart 1921 :istiklâl Marşı’nın kabul edilmesi.  çıkarılması.
  15 Temmuz 1921:i. Maarif Kongresi’nin toplanması. 1 Kasım 1928 :Yeni Türk Harflerinin kabul edilmesi.
  5 Ağustos 1921 :TBMM’nin Mustafa Kemal’e Başkomutanlık gö­revini vermesi. 21 Nisan 1929 :23 Nisan’ın ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlan­ması.
  7-8 Ağustos 1921 1 Kasım 1922 : 17 Şubat 1923 :Tekalif-i Milliye Emirleri’nin Çıkarılması. Saltanat’ın kaldırılması.İzmir iktisat Kongresi’nin toplanması. 17 Aralık 1929 : 3 Nisan 1930 :Türkiye SSCB Dostluk Antlaşması.Belediye Yasası ile kadınlara yerel (belediye) se­çimlere katılma hakkının tanınması.
  11 Ağustos 1923 : 23 Ağustos 1923 : 9 Eylül 1923 :II. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Lozan Antlaşması’nın II.TBMM’de onaylanması. Halk Fırkası’nın kurulması. 12 Ağustos 1930 : 23 Aralık 1930 :Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması. Menemen Olayı’nın yaşanması.
  13 Ekim 1923 : 29 Ekim 1923Ankara’nın başkent olması. Cumhuriyet’in ilan edilmesi. 15 Nisan 1931 :Türk Tarih Kurumu’nun (Türk Tarihi Tetkik Cemi­yeti) kurulması.
  3 Mart 1924 :Halifeliğin kaldırılması. 12 Temmuz 1932:Türk Dil Kurumu’nun (Türk Dili Tetkik Cemiyeti) kurulması.
  3 Mart 1924 : 3 Mart 1924 :Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması. Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi. 18 Temmuz 1932:Milletler Cemiyeti’ne üye olunması.
  3 Mart 1924 :Genelkurmay Başkanlığının kurulması. 18 Temmuz 1933:Kadınlara muhtar olma hakkının verilmesi.
  26 Ağustos 1924 : 17 Kasım 1924 :iş Bankası’nın (ilk özel banka) kurulması. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması. 5 Aralık 1934 :Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı­nın verilmesi.
  13 Şubat 1925 :Şeyh Sait isyanı’nın başlaması. 9 Şubat 1934 :Balkan Antantı’nın yapılması.
  17 Şubat 1925 :AşarVergisi’nin kaldırılması. 21 Haziran 1934 :Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi.
  4 Mart 1925 :Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılması. 1934-1939 :1. Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanması.
  19 Nisan 1925 : 3 Haziran 1925 :29 Ekim gününün Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmasının yasalaşmasıTerakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması. 27 Mayıs 1935 :Hafta sonu tatilinin Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günlerine alınması.
  25 Kasım 1925 :Şapka Kanunu’nun çıkarılması. 20 Temmuz 1936:Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması.
  30 Kasım 1925 :Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması. 5 Şubat 1937Anayasa’ya Atatürk’ün laiklik ilkesinin girmesi.
  26 Aralık 1925 :Milâdi Takvim’in kabul edilmesi. 8 Temmuz 1937 :Sadabad Paktı’nın kurulması.
  17 Şubat 1926 :Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi 2 Eylül 1938 :Hatay Cumhuriyeti’nin kurulması.
  2 Mart 1926 : 5 Haziran 1926 :Maarif Teşkilatı Kanunu’nun kabul edilmesi. Türkiye – İngiltere Ankara Antlaşması. 10 Kasım 1938 : 30 Haziran 1939 :Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat etmesi. Hatay’ın Türkiye Cumhuriyetime katılması.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text