Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Atasözleri İle İlgili Örnekler ve Açıklamaları

/
/
/
127 Views

Açıklamalı Ata Sözleri, Ata Sözleri ve Açıklamaları, Atasözleri Örnekleri Açıklamalı, 2 Tane Atasözü Açıklamalı

ATASÖZÜ ÖRNEKLERİ

ÖRNEK 1

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A)- Terzi kendi söküğünü dikemez.

B)- Demir tavında dövülür.

C)- Dost ile ye, iç, alışveriş etme.

D)- Ağaçtan maşa olmaz.

E)- Hamama giren terler.

Çözüm: “Dost ile ye, iç, alışveriş etme” atasözünde “dostluk­larını devam ettirmek isteyenlerin alışverişte bulun­mamaları gerektiği” anlatıldığından, mecaz anlam yoktur. A, B, D ve E seçeneklerindeki atasözleri ise anlatılanların dışında, asıl olan başka bir anlam taşıdı­ğı için gerçek anlamlarının dışında kullanılmıştır.

Cevap C

ÖRNEK 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, deyimin anla­mıyla ayraç içindeki söz uyuşmamaktadır?

A)- Elindeki işi kılı kırk yararak iki günde yaptı, (yavaşça)

B)- Yanında konuşanın sözlerine kulak kesildi, (dikkatle dinlemek)

C)- Bu oyuncunun sezon boyunca takıma dişe dokunur bir katkısı olmadı, (önemli)

D)- Olacakların kokusunu çok önceden almıştı, (sezmek)

E)- Lisedeyken çok konuşmayan, ağırbaşlı bir çocuktu, (ciddi)

Çözüm: B seçeneğinde “kulak kesilmek” deyimiyle “dikkatle dinlemek” sözü; C seçeneğinde “dişe dokunur” deyi­miyle “önemli” sözcüğü; D seçeneğinde “kokusunu almak” deyimiyle “sezmek” sözcüğü; E seçeneğinde “ağırbaşlı” deyimiyle “ciddi” sözcüğü uyuşmaktadır, A seçeneğinde “kılı kırk yarmak” deyimiyle “yavaşça” sözcüğü uyuşmamaktadır.

  Doğru Cevap A                                                                                                             

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text