Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Araçların Dönüşleri ve Manevra Kuralları Nelerdir

/
/
/
98 Views

Araçların Manevra Kuralları

Araç sürücülerinin; park etmiş araçlar arasından çıkarken, taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, şerit değiştirirken, sağa, sola, geriye dönerken, geri giderken ve bunlara benzer hallerde; kara yolunu kullananlar için tehlike ve engel oluşturmamaları ve manevraları sırasında aşağıdaki esas ve usullere uymaları mecburidir.

 1. Araç sürücülerinin işaret verme usul ve esasları:
 • Dönüşlerde, gidilen veya durulan şeridi değiştirmelerde niyetlerini önceden ve uygun bir zamanda ve mesafede dönüş ışıklarını yakarak veya kol işareti ile açık ve yeterli bir şekilde belirterek işaret vermeleri işaretlerini manevra süresince devam ettirmeleri ve manevra biter bitmez sona erdirmeleri mec­buridir.
 • İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek yasaktır.
 • İşaret verilmeden önce, iç ve dış aynalardan ve gerekli hallerde sürücünün başını çevirip bakması suretiyle ön, arka ve yanlarda trafik durumu kontrol edilir.

 1. Araç sürücülerinin geri gitme, geri dönüş, duraklanan veya park edilen yerlerden çıkış manevraları:

Geri gitme ve geri dönüşlerde;

 • Bağlantı yollarında geri gitmeleri, tek yönlü duraklama veya park manevrası dışında geri gitmeleri, iki aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yol kesimlerinde karşılaşma ve geçiş kolaylığı sağlama dışında geri gitmeleri, daha geniş yollarda geriye giderken manevra dışında şerit değiş­tirmeleri,
 • Trafiği yoğun olan yollarda geriye dönmeleri yasaktır.

Uygun durumdaki yollarda geri dönüşleri diğer araçların gelişleri engellenme­den ve yolu kullananlar için tehlike oluşturmayacak şekilde en az manevra ile dö­nülerek yapılır. Ancak, kamyon, otobüs, çekici, römork veya yarı römorklu bir aracın geri manevrası, sürücünün görüşüne açık alanda emniyetle sağlanamıyor ise, teh­likesizce geriye hareket edebilmeleri ve uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları mecburidir.

Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken;

 • Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,
 • Sakıncalı bir durum olmadığını gördükten sonra araçlarını çalıştırmaları,
 • ışıkla veya kolla, gerekli hallerde her ikisi ile aynı zamanda çıkış işareti ver­meleri,
 • Görüş alanları dışında kalan yerler varsa veya araçları kamyon, çekici, oto­büs veya römork takılı bir araç ise, tehlikesizce hareket edebilmeleri ve uya­rılmaları için bir gözcü bulundurmaları,
 • Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayıp, güvenli durumun oluştuğu­na emin olduktan sonra manevraya başlamaları ve manevra bitinceye kadar gerekli önlemleri devam ettirmeleri mecburidir.
 1. Kamu hizmeti yolcu taşıtlarının hareketlerinin kolaylaştırılması

Kamu hizmeti yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak üze­re, gerekli hallerde ilerleyen ve bulundukları yerden çıkacak veya şerit değiştirecek olan araç sürücüleri manevralarını geciktirmek zorundadırlar. Bu zorunluluk, kamu hizmeti yolcu taşıtı sürücülerinin işaret vermiş olmaları şartıyla, duraklara yanaşma­larının veya duraklardan çıkışlarının tamamlanabileceği süreler için uygulanır.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text