Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Araçlarda Bulundurulması Zorunlu Olan Araç ve Gereçler Nelerdir

/
/
/
210 Views

Motorlu taşıtlarda bulundurulması zorunlu teçhizat ile bunların özellikleri “Araçların İmal, Tadil ve montajı Hakkındaki Yönetmelik” ile “Araçların muayeneleri ile Muayene İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik” te göste­rilmiştir. Araçların bu yönetmeliklerde belirlenmiş niteliklere uygun olması mecbu­ridir.

Sürücülerin hem yasa hükmü gereği, hem de kendi mal ve can güvenliği ba­kımından önem taşıyan malzeme ve gereçleri araçlarında devamlı ve kullanılmaya hazır durumda bulundurmaya özen göstermeleri gerekmektedir.

Araçlarda bulunması zorunlu olan malzeme ve gereçlerden bazıları şunlardır:

 • İlk yardım çantası: Traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araçlarda 1 adet bulundurulacak.
 • İç lamba: Ücretle yolcu taşıyan motorlu taşıtlarda; taşıtın içini aydınlatacak, sürücünün gözünü almayacak, beyaz ışıklı olacaktır.
 • Taksimetre: Taksi otomobillerinde; yolcu tarafından görülebilecek şekilde araç içerisinde monte edilmiş ve her zaman kullanılır durumda olacaktır.
 • Takograf: Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde; sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı belirleyecek şekilde ve her zaman kullanılır durumda olacaktır.
 • Hız sınırlayıcı cihaz: Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde; her zaman kullanılır durumda olacaktır.
 • Flâşörlü, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası: Traktörlerde kullanı­labilir durumda bulundurulacaktır.
 • Yangın söndürme cihazı: Sayısı, cinsi ve kapasitesi araç sınıfına ve aracın kul­lanım amacına göre değişiklik gösterir. Yangın tüpü;

♦ 3 Binek araçlarda 1 adet 1 kg

♦ 3 Yolcu sayısı 26 ya kadar olan otobüsler için 2 adet 2 kg 3 Azami ağırlığı 12 tondan küçük olan kamyonlarda 1 adet 4 kg 3 Araç tehlikeli madde taşıyor ise 2 adet 6 kg bulundurulacaktır.

 • Yedek malzeme ve takımlar: Otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kam­yon, çekici araçlar ve lastik tekerlekli traktörlerde;

3 Kriko,

3 Bijon anahtarı,

3 Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul,

3 pense,

3 Tornavida,

3 Seyyar lamba veya el feneri,

3 Karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri,

3 Çekme halatı bulundurulacaktır.

 • Üçgen reflektör: Motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araç­larda; normal hava şartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek kırmızı ışık yansıtan veya veren en az 2 adet bulundurulacaktır.
 • Engel işareti: Otobüs, kamyon ve çekicilerde; kara yolu üzerinde arıza veya uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek, 150×25 cm ebadında bir adet bulundurulacaktır.
 • Stepne: motosikletler ve lastik tekerlekli traktörler hariç bütün araçlar ile tarım orman römorkları da dahil olmak üzere tüm römorklarda her zaman kullanılabilir durumda bulundurulacaktır.
 • Tekerlek takozu: Otobüslerde ve azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla mo­torlu araçlarda (paletli araçlar hariç) ve azami yüklü ağırlığı 750 kg dan fazla iki dingilli römorklarda (yarı römorklar hariç) 1 adet bulundurulacaktır. Üç veya daha fazla dingilli motorlu taşıtlarda, yarı römorklarda ve azami yüklü ağırlığı 750 kg dan fazla olan tek dingilli römorklarda 2 adet bulundurula­caktır.
 • Emniyet kemeri: Otomobil, kamyon, kamyonet, çekici ve her çeşit arazi ta­şıtları, şehirler arası otobüsler ve minibüslerde kullanılabilir durumda bu­lundurulacaktır.
 • Çocuk bağlama sistemleri: Otomobil, yolcu ve yük taşımasında kullanılan arazi taşıtlarında, kamyonet, kamyon ve çekicilerde 150 cm’den kısa ve 36 kg’ın altındaki çocukların taşınması sırasında çocukların ağırlığına uygun Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alan çocuk bağlama sistemlerinin kul­lanılması zorunludur.

Boyun korsesi: Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi almış yol­cu taşımacılığında kullanılan araçlarda her 10 koltuk için en az 1 adet ola­caktır.

Koruma başlığı (Kask): Motorlu bisiklet ve motosiklette (Yük motosikleti ha­riç); sürücü ve taşınması halinde yolcular için; yanmayacak ve başı ısı, çarp­ma ve dış tesirlere karşı koruyacak, görme ve işitmeye engel olmayacak, ko­lay takılıp çıkarılacak şekilde olacaktır.

Koruma gözlüğü: motosiklet ve motorlu bisiklette (Yük motosikleti hariç); sürücüler için; gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz kullanılabilecektir (başlığın gözlüğü varsa ayrıca gözlük istemez).

Reflektif işaret: Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerde; sürücüler, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde giyinecekler veya giysi­lerine reflektif (yansıtıcı) işaret takacaklardır.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text