Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Araç Muayenesinde Yetkili Kuruluşlar ve Yapılan İşlemler

/
/
/
88 Views

Araçların muayeneleri, Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığına ait muayene istasyonlarında veya bu Bakanlık tarafından usulüne uygun olarak yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait muayene istasyonlarında yapılır.

muayene istasyonlarınca;

 • Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler,
 • Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar,
 • Traktör (römorklu-römorksuz), motosiklet, motorlu bisikletler için, grupla­rına göre Kanun’da belirtilen muayene ücreti (katma değer vergisi hariç) alınır. Bu maddede sayılanlar dışındaki araçların hangi gruba gireceği yine Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığınca belirlenir.

Raylı sistemle çalışan veya iş makinesi türünden araçların muayeneleri araçla­rın tescilini yapan kuruluşlarca; askeri araçların muayeneleri ise yetkili kuruluş veya birimlerce ilgili özel mevzuatlarına göre yapılır.

Araç Muayene Süreleri

Araçlar cinslerine, kullanma amaç ve şekillerine uygun olarak periyodik mua­yeneye tabidir. Buna göre;

 • Hususİ otomobiller ile bunların her türlü römorkları ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir,
 • Resmi otomobiller ile bunların her türlü römorkları ilk üç yaş sonunda ve devamında iki yılda bir,
 • Lastik tekerlekli traktörler ile bunların her türlü römorkları ilk üç yaş sonun­da ve devamında üç yılda bir,
 • İki veya üç tekerlekli araçlar ve bunların her türlü römorkları, ilk üç yaş so­nunda ve devamında iki yılda bir,
 • Diğer bütün motorlu araçlar ile bunların her türlü römorkları ilk bir yaş so­nunda ve devamında yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulur.

Araç muayenesi ile ilgili aşağıda verilen istatistik! bilgileri okuyalım, so­nuca varalım.

Ülkemizde uluslararası standartlarda araç muayene hizmetinin başladığı tarih: 11 Ocak 2008

 • 11 Ocak 2008-31 Ekim 2010: 10 milyon 645 bin aracın muayenesi ya­pılmıştır.

Bu araçların;

 • % 40’ı (4 milyon 285 bin) : Trafik ve taşıt güvenliği açısından tehlike arz edecek nitelikte kusur veya eksiklik nedeniyle ağır “kusurlu” ya da “em­niyetsiz” raporu almıştır.
 • İlk muayenelerinde kalan araçlar bir ay içinde kusur ve eksikliklerini gi­dererek ikinci ücretsiz muayeneye gelmişlerdir.

İkinci muayenesine gelen yaklaşık 4 milyon araçtan %96,3‘ü, eksiklik ve kusurlarını gidererek muayeneden başarı ile geçmişlerdir.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text