Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
  img

  Anadolu’ya İlk Türk Akınları Hakkında Kısa Bilgi

  /
  /
  /
  129 Views

  anadoluya ilk türk akınları
  * Anadolu’ya ilk Türk akınları, Avrupa Hunları tarafından 395-398 yılları arasında Kafkasya üzerinden yapılmıştır.

  * Çağrı Bey henüz Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce, Gazneli ve Karahanlı baskıları ile bunalan halkına yurt bulabilmek için Anadolu’ya bir keşif seferi düzenlemiş, Bizans kuvvetlerini yenerek ganimetlerle geri

  dönmüştür (1015-1021)

  * Dandanakan Savaş‘ından sonra Tuğrul Bey, Horasan’a gelen Oğuz topluluklarını Çağrı Bey’in keşif raporu doğrultusunda sistemli bir şekilde Anadolu’ya yönlendirmiştir.

  * Selçukluların Doğu Anadolu’daki fetih hareketlerinden rahatsızlık duyan Bizans, Gürcülerin desteğini alarak Selçuklular ile Pasinler Savaşı‘nı yaptıysa da savaşı Büyük Selçuklular kazandı (1048).

  * Türk akınlarını durdurmak ve Türkleri Anadolu’dan atmak isteyen Bizans, 1071 Malazgirt Savaşı‘nı Selçuklulara karşı kaybetmiştir.

  * Malazgirt Savaşı Türkiye tarihi için bir dönüm noktasıdır. Bizans’ın Anadolu’daki direnişi kırılmış ve Selçuklular kısa sürede Ege Denizi (Adalar Denizi)’ne kadar ulaşmışlardır.

  * Alp Arslan’ın Emri ile Türk komutanlar Anadolu’nun fethi ile görevlendirilmiş, fethedilen yerlerde Selçuklulara bağlı beylikler kurulmuştur.

  Yorum Yap

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text