Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Âmenerresülü Ayetinin Türkçe Anlamı Sevabı Fazileti

/
/
/
108 Views

Âmenerresülünün Fazileti, Âmenerresülü Duasını Okumanın Sevabı, Âmenerresülü Ayetinin Türkçe Anlamı, Âmenerresülünün Türkçe Okunuşu, Âmenerresülü Duasının Anlamı

ÂMENERRASÛLÜ’NÜN FAZİLETİ

“Âmene’r-Rasûlü” Bakara Sûresi’nin 285._ âyeti, îmân ve îtikad edilmesi zarûrî olan esasları; 286. âyeti de yedi duâ cümlesi bildirmektedir. Allâhü Teâlâ’nın kullarına lüt­fettiği kolaylıkları, kulların da Kerîm ve Rahîm olan Allah’a nasıl dua, tazarru ve niyazda bulunacaklarını telkîn bu­yurmaktadır.

Bu iki âyet Cebrâil (a.s.) vasıtasıyla nazil olmamış, Pey­gamber Efendimiz (s.a.v.) bunları Miraç gecesinde vasıta­sız işitmişlerdir.

Nitekim hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: (Miraç ge­cesinde) Resûlullâh’a (s.a.v.) üç şey verildi: Beş vakit na­maz Bakara Sûresi’nin son iki âyeti (Amenerrasulu…) ve ümmetinden, Allâh’a hiçbir şeyi şirk (ortak) koş­mayanların büyük günahlarının bağışlanacağı. ’

Bakara sûresi nâzil olup Resûlullâh (s.a.v.) her dua cümlesini okudukça Allâhü Teâlâ “Duânı kabul ettim.

buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Allâhü Teâlâ Bakara Sûresi’ni iki âyet (Amenerresulu) ile sona erdirdi. Bunları bana arşın altındaki bir hazîne­den verdi. Bunları öğreniniz, hanımlarınıza ve çocukları­nıza öğretiniz. Çünkü bunlar hem büyük rahmettir, hem Kur’an’dır, hem duadır.”

“Kim üzüntü ve keder ânında Ayetü l-Kürsı ve Bakara Sûresi’nin sonu(ndaki iki âyeti: âmenerresûlü)nü okursa Allâhü Teâlâ ona yardım eder.” 

“(Bakara Sûresi’nin sonundaki) Bu iki ayet bir evde

üç gece okunmazsa o eve şeytan yaklaşır.”

Hz. Ali (k.v.) buyurdular ki: “Âmenerrasûlü’yü okuma­dan uyuyacak aklı başında bir Müslüman bulunaca­ğını sanmıyorum. Muhakkak o iki âyet arşın altındaki

bir hâzinedendir.” 

Cebrâil (a.s.) Resûlullâh’a (s.a.v.) Bakara Suresi nın so­nunda ‘Âmîn’ demesini telkîn etmiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text