Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Âmenerresülü Ayetinin Türkçe Anlamı Sevabı Fazileti

Âmenerresülünün Fazileti, Âmenerresülü Duasını Okumanın Sevabı, Âmenerresülü Ayetinin Türkçe Anlamı, Âmenerresülünün Türkçe Okunuşu, Âmenerresülü Duasının Anlamı

ÂMENERRASÛLÜ’NÜN FAZİLETİ

“Âmene’r-Rasûlü” Bakara Sûresi’nin 285._ âyeti, îmân ve îtikad edilmesi zarûrî olan esasları; 286. âyeti de yedi duâ cümlesi bildirmektedir. Allâhü Teâlâ’nın kullarına lüt­fettiği kolaylıkları, kulların da Kerîm ve Rahîm olan Allah’a nasıl dua, tazarru ve niyazda bulunacaklarını telkîn bu­yurmaktadır.

Bu iki âyet Cebrâil (a.s.) vasıtasıyla nazil olmamış, Pey­gamber Efendimiz (s.a.v.) bunları Miraç gecesinde vasıta­sız işitmişlerdir.

Nitekim hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: (Miraç ge­cesinde) Resûlullâh’a (s.a.v.) üç şey verildi: Beş vakit na­maz Bakara Sûresi’nin son iki âyeti (Amenerrasulu…) ve ümmetinden, Allâh’a hiçbir şeyi şirk (ortak) koş­mayanların büyük günahlarının bağışlanacağı. ’

Bakara sûresi nâzil olup Resûlullâh (s.a.v.) her dua cümlesini okudukça Allâhü Teâlâ “Duânı kabul ettim.

buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Allâhü Teâlâ Bakara Sûresi’ni iki âyet (Amenerresulu) ile sona erdirdi. Bunları bana arşın altındaki bir hazîne­den verdi. Bunları öğreniniz, hanımlarınıza ve çocukları­nıza öğretiniz. Çünkü bunlar hem büyük rahmettir, hem Kur’an’dır, hem duadır.”

“Kim üzüntü ve keder ânında Ayetü l-Kürsı ve Bakara Sûresi’nin sonu(ndaki iki âyeti: âmenerresûlü)nü okursa Allâhü Teâlâ ona yardım eder.” 

“(Bakara Sûresi’nin sonundaki) Bu iki ayet bir evde

üç gece okunmazsa o eve şeytan yaklaşır.”

Hz. Ali (k.v.) buyurdular ki: “Âmenerrasûlü’yü okuma­dan uyuyacak aklı başında bir Müslüman bulunaca­ğını sanmıyorum. Muhakkak o iki âyet arşın altındaki

bir hâzinedendir.” 

Cebrâil (a.s.) Resûlullâh’a (s.a.v.) Bakara Suresi nın so­nunda ‘Âmîn’ demesini telkîn etmiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir