Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ambalaj Nedir?

/
/
/
128 Views

Ambalaj Nedir?

Ambalaj endüstriyel ürünlerden daha çok tüketim ürünleri için önemlidir. Amba­lajın geleneksel görevi ürünü korumak ve taşıma kolaylığı sağlamasıdır. Ancak gü­nümüzde kayseri escort bu geleneksel görevinin yanma iletişim öğesi de eklenmiştir. Modern alışveriş ortamları, hijyen gereklilikleri, reklam teknikleri, ambalajı pazarlama ileti­şiminin önemli bir öğesi hâline getirmiştir. Günümüzde firmalar ambalajın marka algısı ve tanınması üzerindeki etkisi kavramışlardır.

Ambalajın geleneksel olarak yerine getirdiği görevleri şöyle özetleyebiliriz:

Belirli miktarda ürün içermek: Ambalajın temel görevlerinden bir tanesi, bel­li miktarlarda ürünlerin raflarda yer almasını sağlamaktır. Belirli miktarlarda ambalajlanan ürünler miktarla orantılı olarak fiyatlanır ve farklı tüketicilere hitap eder. Örneğin, tek başına yaşayan bir birey kiloluk zeytinyağlarını ter­cih edebilirken kalabalık aileler beş kiloluk zeytinyağlarını tercih edebilir.

Ürünlerin küçük birimlerde ekonomik olarak satışını sağlamak: Çoğu ürü­nün küçük ambalajlarda satışı hem tüketici hem dağıtım kayseri escort bayan hem de mağaza içinde sergileme avantaj sağlayabilmektedir. Örneğin, çikolataların 100 veya 50 gr’lık ambalajlarda satışı gibi

Ürünleri temiz ve iyi koşullarda saklamak:Ambalajın ilk akla gelen görev­lerinden bir tanesi, ürünleri dış çevre koşullarından korumaktır. Ambalajla­ma ile ürünler temiz kalır ve bozulmaya karşı korunaklı olurlar.

Raf ömrünü uzatması:Özel ambalajlama teknikleri sayesinde ürünlerin raf ömürleri uzatılabilmektedir.

Taşıma kolaylığı ve koruma sağlaması: Büyük hacimleri ürünlerin ambalaj­ları taşıma kolaylığı sağlaması için tutma yerleri olacak şeklide escort kayseri tasarlanmak­tadır. Örneğin, beş kiloluk deterjanlar ya da altılı bira ambalajları tutma yer­leri olan plastik torbalar şeklinde olmaktadır. Ayrıca ambalajlama ile hassas ürünler için korama sağlanmaktadır. Abajurlar, cam eşyalar özel korunaklı kutularda ambalajlanmaktadır.

Ambalaj konusunda üzerinde düşünülmesi gereken bir diğer konu da ambala­jın iletişim boyutudur. Şeklinden dizaynına, renginden büyüklüğüne kadar amba­laj tüketiciyle iletişim hâlindendir.

Ambalaj birbirine benzer ürünlerin ayırt edilmesinde önemli bir unsurdur. Am­balaj tüketici ile iletişime geçerek satın alma sırasında ürünün ne olduğu, hangi ya­rarlan sağladığı ve benzer diğer ürünlerden farklılaşma konularında bilgiler verir.

Renk bir iletişim aracı olarak görülür. Renklerin bir anlamı vardır ve bu anlam­lar, ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişir. Çinliler kırmızı ve altın sarısını se­verler. İslam toplumu için beyaz ve yeşil anlamlıdır. Bazı ürünlerde renkler ürün içeriği hakkında bilgi verir. Örneğin, çikolata ambalajlarında koyu kahverenginin kullanılması, o çikolatanın bitter çikolata olduğu hakkında bilgi ve­rir. Yani renkler etkin ve çabuk bir şekilde bazı mesajları tüketiciye iletirler ve se­çimler arasında ayrım yapılmasına yardımcı olurlar.ambalaj

Ambalajın dizaynı ya da ne şekilde tasarlandığı da ürünün kalitesi, konumlan­dırılması, ürün miktarı konusunda tüketici ile iletişime geçer. Ambalajın şekli ürün­lerin ayrıştınlmasmda etkili olur. Ambalajın şekli tüketiciler ürünleri tanırlar. Tanı­ma, ayrıştırmanın bir yoludur. Tüketici zihninde çok spesifik ambalaj şekilleri ile yer’etmiş ürünler, ürün etiketi eksik olsa bile diğerlerinden ayrıştırılırlar ve tanınırlar. Örneğin, Efes Pilsen bira şişeleri tüketici tarafından farklı tasarımı ile diğer bi­ra şişelerinden kolayca ayrıştırılmaktadır.

Ambalajın iletişim boyutu ile ilgili olarak üzerinde düşünülmesi gereken konu­ları şöyle sıralayabiliriz:

♦ Renk

♦ Tasarım 

♦ Şekil

♦ Büyüklük

♦ Marka ismi

♦ Fiziksel malzeme

♦ Etiket

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text