Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

ALLÂHÜ TEÂLÂ’NIN SIFATLARINDAN İLİM ANLAMI

/
/
/
120 Views

ilimAllah’ın İlim Sıfatının Anlamı Nedir?, Allah’ın İlim Sıfatının Önemi Nedir?, Allah’ın Sıfatlarından İlim’in Anlamı, İlim Sıfatının Anlamı Nedir

ALLÂHÜ TEÂLÂ’NIN SIFATLARINDAN İLİM

Allâhü Teâlâ’nın sıfatlarından biri ilim (bilmek) sıfatıdır.

Allâhü Teâlâ’nın ilmi, mahlûkâtın ilmi gibi basit ve mah­dut (sınırlı) olmayıp bütün kâinatı ihata etmiştir.

Şüphe yok ki Allâhü Teâlâ her şeyi bilir, onun bilme­sinden bir zerre bile dışarıda kalamaz. Ve hiç bir kimse, kendi hareketini, kendi düşüncesini Allâhü Teâlâ’dan sak- layamaz. Çünkü her şeyi bilmeyen, her hareketten, her düşünceden haberi bulunmayan bir zât, ilâh olamaz, bu kadar bedîalar; eşsizlikler vücûde getiremez, bu kadar mahlûkatı idâre edemez.

Allâhü Teâlâ’nın böyle her şeyi bildiğini güzelce düşü­nüp tasdik eden bir insan şüphe yok ki dâimâ uyanık bu­lunur. Her işini, her hareketini bir edep dâiresinde tanzim eder. Fenâ sözler söylemez fenâ şeyler düşünmez. Hiçbir kimsenin hakkına geçmez. Hiçbir kimsenin görüp bilme­yeceği bir yerde bile Allah’ın emirlerine muhâiif ve uyma­yan bir iş yapmaz. Çünkü kendisinin bütün yaptıklarını, yapacaklarını Allâhü Teâlâ’nın bildiğine îmânı vardır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text