Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Aktif Nüfus Kısaca Nedir

/
/
/
220 Views

Aktif Çalışan Nüfus, Aktif Nüfus, Türkiye’nin Aktif Nüfusu, Türkiyenin Çalışan Nüfusu, Aktif Nüfus Nedir?, Çalışan Nüfus Nedir?, Aktif Nüfus Ne Demek, Aktif Nüfus Nedir Kısaca

AKTİF NÜFUS NEDİR?

15-64 yaş grubunda yer alan nüfus çalışabilecek yaş­taki insanlardan oluşur. Ancak bu grup içinde yer alan nüfusun tamamının iş bulup çalıştığı söylenemez. Ça­lışma çağında olup da belli bir işi olan nüfusa “çalışan nüfus” ya da aktif nüfus, herhangi bir işte çalışmayan nüfusa da “iş gücüne dahil” olmayan nüfus ya da iş­siz nüfus adı verilmektedir.

Aslında 15-64 yaş grubunda yer alan nüfusun hepsi­nin çalışan nüfus yani aktif nüfus olması ülke ekono­misi için en uygun durumdur. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde çalışma çağındaki nüfusun neredeyse ta­mamına yakını (öğrenciler hariç) aktif olarak çalışan nüfustur. Ancak gelişmemiş ve gelişmekte oîan ülke­lerde bu nüfusun bir bölümü işsizdir. Çünkü bu tür ül­kelerde iş alanları nüfustan daha yavaş arttığı için iş­siz nüfus sayısı giderek artmaktadır.

Ülkemizde aktif nüfus oranı 1955 yılında %80’in üze­rindeyken 2006 yılında %48’e gerilemiştir. Bu durum üzerinde o yıllarda nüfusumuzun büyük bir bölümü­nün kırsal kesimde yaşaması ve tarım işleriyle uğraş­masının etkisi büyüktür. Çünkü tarımla uğraşan aile­lerde aile fertlerinin çoğu iş gücüne katılmaktaydı.

Ancak tarımda makineleşmenin artmasına bağlı ola­rak insan gücüne ihtiyaç azalmış ve kırsal kesimler­den kentlere göç hareketleri başlamıştır. Kentlerde ai­le fertlerinin bir yada birkaçı ancak iş gücüne dahil ol­muşlardır. Bu yüzden aktif nüfus oranı 1955’li yıllara göre azalma göstermiştir.

aktif ve aktif olmayan nüfus haritası

Türkiye’de 1955-2006 yılları arasında aktif nüfusun değişimi

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text