Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Akıl İle İrade Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

/
/
/
133 Views

Kendisine akıl ve irade verilmiş olan insanın her türlü eyleminden muhakkak hesaba çekileceği Kur’an’da; ”Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.” (Nahl suresi, 93.ayet.) ayetiyle ifade edilmiştir. Bir başka ayette de ”Sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızımı sanıyorsunuz?” (Müminun suresi, 115. ayet.) buyrularak dünya hayatının boş ve amaçsız olmadığı vurgulanmıştır. Bu yönüyle insan, yaratıcısına inanmakla ve ibadet etmekle sorumlu tutulmuştur.

Evrendeki konumu bu şekilde çizilen insan, kendisine üstün bir görev verildiğinin bilincine varır. Allah’a ve canlılara karşı sorumluluklarını fark eder. Diğer canlılar gibi davranamayacağını kavrar. Sonuç olarak insan, kendisine diğer canlılardan farklı bir misyon yüklendiği bilincinde olmalı ve o misyona uygun yaşamaya gayret göstermelidir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text