2. İnönü Savaşı (Nedenleri, Sonuçları Önemi) Nedir

II. İnönü Savaşının Nedenleri, II. İnönü Savaşının Sonuçları, II. İnönü Savaşının Önemi Nedir, İkinci İnönü Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

II. İnönü Savaşı (23-31 Mart 1921)

Yunan Ordusunun Saldırıya Geçmesinin Nedenleri

♦ TBMM’nîn Londra Konferansı’nda Sevr antlaşmasını kabul etmemesi,

♦ Yunan ordusunun yeniden taarruz gücüne ulaşması,

♦ Türk ordusunun yok edilmek istenmesi,

♦ İngilizlerin Yunanlıları desteklemeleri ve kışkırtmaları,

♦ Yunan ordusunun Ankara’ya ulaşarak TBMM’yi dağıtmak istemesi,

♦ Yunanistan’ın I. İnönü Savaşı’nın intikamını almak istemesi.

II. İnönü Savaşının Sonuçları

♦ Türk ordusu yeni bir zafer daha kazanmıştır.

♦ İtalyanlar işgal ettikleri Antalya, Konya ve Muğla bölgesini boşaltma­ya başlamışlardır.

♦ Fransızlar Zonguldak’tan çekilerek TBMM ile anlaşma ortamı arama­ya başlamışlardır.

♦ İngilizler, Malta’da tutuklu bulunan Türklerden kırk kişiyi serbest bı­rakmışlardır.

♦ İnönü Zaferi’nden sonra bu cephenin güneyinde Dumlupınar ve Aslıhanlar savaşlarıyla Türk ordusu Yunan kuvvetlerini yok etmeyi amaç- ladıysa da başarılı olamamıştır. Bu durum Türk ordusunun taarruz gü­cüne ulaşamadığını göstermiştir.

Mustafa Kemal Paşa, ismet Paşa’ya “Siz orada sadece düşmanı değil milletin makûs talihini de yendiniz” sözünü söylemiştir.

İstanbul’da itilaf devletlerine rağmen Millî Mücadele’yi destekleyen büyük mitingler yapılmıştır

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti