Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

1929 Dünya Ekonomik Krizinin Nedenleri ve Sonuçları

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Nedenleri Nelerdir?, 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Sonuçları

1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ

 • 1929’da ABD’de başlayan ve 1930’lu yıllar boyunca devam eden krize eko­nomik buhran adı verilmiştir.
 • Buhran, Kuzey Amerika ve Avrupa’yı merkez almasına rağmen, dünyanın geri kalanında, özellikle sanayileşmiş ülkelerde yıkıcı etkiler meydana getirmiştir.

Krizin Nedenleri

 • ABD ekonomisinin % 50’sinin 200 kadar holdingin elinde olması,
 • Bankaların sermaye esasları, rezerv ve kredi oranları gibi konuları düzenle­yen yasaların olmaması,
 • Şirketlerin mali tablolarının güvenilirliğini sağlayan yasaların olmaması,
 • Ticari bankalar ile yatırım bankalarını ayıran yasaların olmaması,
 • ABD’nin verdiği kredileri geri alamaması.

Krizin Ortaya Çıkması (Kara Perşembe)

 • Nevv York Borsası 1928’in başından 1929 Ekim ayı başına kadar gittikçe yük­selmiş ve yatırımcısına yüksek kazanç getirmiştir.
 • Ancak, 3 Ekim 1929’a gelindiğinde yukarıda belirtilen nedenlerle ilerleme durmuş ve birkaç büyük holdingin hisseleri düşmüştür.
 • Borsadaki düşüş 21 Ekim’de yabancı yatırımcıların borsadan çıkmasıyla hızlan­mış ve “Kara Perşembe” olarak anılan 24 Ekim 1929’da borsa dibe vurmuştur.

Krizin Sonuçları

 • 1929 yılı fiyatlarıyla 4,2 milyar dolar yok olmuş, 4000 banka batmıştır.
 • 50 milyon insan işsiz kalmış, işsizler ve evsizler ordusu oluşmuştur.
 • Piyasada para olmadığından takas usulüne (değiş-tokuş) dönülmüştür.
 • inşaat faaliyetleri durmuş, madencilik alanı buhranı en fazla hisseden alan olmuştur.
 • Tarım ürünü fiyatlarındaki % 40-601ık düşüş çiftçileri ve kırsal bölge nüfu­sunu olumsuz etkilemiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir