Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Basın Yayın Hayatındaki Gelişmeler

/
/
/
315 Views

Osmanlı Devletinde Basın Alanındaki Gelişmeler 19. yüzyıl, osmanlı devletinde 19. yüzyılda basın yayın alanında meydana gelen değişimler, Osmanlı Devletinde Basın ve Yayın Hayatında Kadınların Yeri

Basın Hayatındaki Gelişmeler

 • Osmanlı Devleti’nde XIX.yüzyılda basın ve yayın hayatında önemli gelişme­ler yaşanmıştır.
 • Mahmut Türkçe ve Fransızca olarak Takvimivakayi adında ilk resmî gaze­teyi çıkarmıştır.
 • Abdülmecit döneminde Cerideihavadis adlı resmî gazete çıkarılmıştır.
 • Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete Tercümamahval’dir. Başyazarı Şi- nasi olan bu gazete bir haber gazetesi olmaktan çok, siyasi eleştirileriyle gündeme gelen bir fikir gazetesi niteliğindedir.
 • Şinasi sonra da Tasviriefkâr adlı gazeteyi çıkarmıştır.
 • ilk Türk dergisi ise 1850’de yayımLanan Vekayıtıbbıye’dir. 1862’de Münif Pa­şa tarafından Mecmuaifünun yayımlanmaya başlamış, ilk mizah dergisi ise 1872’de Teodor Kasap’ın çıkardığı Diyojen olmuştur.
 • Osmanlı basın yaşamının hareketlenmesi ve yönetime karşı eleştirilerin art­ması üzerine hükümet tedbir almakta gecikmemiştir.
 • Osmanlı Devleti bu amaçla 1864’te Matbuat Nizamnamesi çıkarmıştır. Bu ni­zamname ile gazete kapama, para ve hapis cezaları uygulaması başlatılmıştır.
 • Meşrutiyetin sona ermesi üzerine Avrupa’ya giden Ali Suavi, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Agâh Efendi gittikleri yerlerde “Muhbir, Ulum, Hürriyet, İttihat” adında gazeteler çıkararak Babıali aleyhine yazılar yazmışlardır.
 • Avrupa devletlerinin kapitülasyonları basın alanına yayma girişimlerini Abdülhamit önlemiştir.
 • Meşrutiyetin ilanından sonra yayın hayatı yeniden canlanmıştır (Tanin ve Volkan gazeteleri çıkarılmıştır.).

Basın Yayın Hayatında Kadınlar

 • Osmanlı Devleti’nde ilk kadın dergisi 1869’da çıkarılan Terakkiimuhadderat (kadınların yükselişi) dergisidir.
 • 1886’da ise sahibi kadın olan,yazı kadrosunun tamamı kadınlardan oluşan Şükufezar (Çiçek Bahçesi) dergisi yayımlanmaya başlanmıştır.
 • 1895’te en uzun soluklu Hanımlara Mahsus Gazete yayım hayatına başla­mıştır. Bu gazetede Fatma Aliye; kadın sorunLarı, kadınların çalışma, toplum­sal yaşama katılma ve eğitimi konularını ele almıştır.
 • 1908’de Demet Dergisi yayın hayatına başlamıştır. Halide Edip’in de yazarı olduğu bu dergi, kadınların mesleki olarak sınıflandırılmasını eleştirmiştir.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text