1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı (93 Harbi)

Osmanlı – Rus Savaşı (93 Harbi)

♦ Rusların savaş açmaları üzerine OsmanLı Devleti, Paris Antlaşması’nın bo­zulduğunu ileri sürerek İngiltere’nin yardımını istemiştir.

♦ İngiltere ise önceden İstanbul’un işgal edilmeyeceği güvencesini aldığın­dan bu savaşa müdahale etmemiştir.

♦ Savaş; BaLkanlar ve Kafkaslar’da olmuş, Ruslar doğuda Erzurum’a kadar Bal­kanlarda ise Edirne’yi ele geçirip Çatalca’ya kadar ilerlemişlerdir.

♦ Rusların İstanbul’a yaklaşması üzerine padişah II. Abdülhamit barış istemek zorunda kaLmış ve iki devlet arasında Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması yapılmıştır. (1878)

♦ Rusya’nın çok güçlenmesi İngiltere’nin menfaatlerine ters düştüğünden İn­giltere antlaşmaya karşı çıkmış, Avusturya ve Almanya da İngiltere’nin ya­nında yer alınca Ayastefanos Antlaşması yürürlüğe girmemiştir.

♦ Yeni bir savaşı göze alamayan Rusya, bir konferans toplanmasını kabul et­miş ve görüşmeler sonunda Berlin Antlaşması yapılmıştır. (1878)

Berlin Antlaşması’nın Sonuçları

♦ Osmanlı Devleti,Berlin Anlaşması’nda İngiltere’nin desteğini alabilmek için Kıbrıs’ı ingilizlere askeri üs olarak vermiştir.

♦ Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya, Doğu Bayezıt Osmanlı Devleti’ne bıra­kılmıştır.

♦ Ermeni sorunu, Berlin Antlaşmasıyla uluslararası politika konusu ha­line gelmiştir.

♦ Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti