18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Teşkilatında Yapılan Değişiklikler

Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılda merkez teşkilatında yaşanan gelişmeler, 18. yüzyılda merkez teşkilatında meydana gelen değişimler, 18. yüzyılda merkez teşkilatında olan değişiklikler maddeler halinde

18. Yüzyılda Merkez Teşkilatı’ndaki Gelişmeler

♦ Osmanlı Devleti, 1596 – 1610 döneminde klasik uygulamalar açısından bu­nalımlı bir döneme girmiştir.

♦ OsmanLı Devleti’nde merkezi otoritenin zayıflamasıyla bazı kimseler tımar ve zeametleri kendi tasarruflarına geçirmişlerdir, 

♦ Avrupa’da gelişen hafif ateşli silahlar, tımarlı sipahilerin önemini ve sayısını azaltmış, kapıkulu askerlerinin sayısının artırılmasına neden olmuştur.

♦ 18. yüzyıldan itibaren devlet işlerinin bütünüyle sadrazama bırakılmasıyla Divan, Bâb-ı Âli’de (Sadrazam konağı) toplanmaya başlamış ve Bâb-ı Âli bun­dan sonra Osmanlı Hükümeti anlamında kullanılmıştır. Sadrazam, Bâb-ı Âli toplantılarından sonra önemli konuları padişaha sunmuştur.

♦ Yine bu dönemde kalemiye sınıfı önem kazanarak yürütme görevini ele ge­çirmeye başlamıştır.

♦ Reisülküttaplık dışişlerini düzenleyen konuma gelmiş, Sadrazamlar ise Rei- sülküttaplar arasında seçilmeye başLanmıştır.

♦ Dış politikada denge siyaseti uygulanarak Paris, Londra,Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler açılarak bu politikayı yürütecek dış işleri kadrolarının oluş­turulmasına başlanmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti