Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Teşkilatında Yapılan Değişiklikler

  /
  /
  /
  356 Views

  Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyılda merkez teşkilatında yaşanan gelişmeler, 18. yüzyılda merkez teşkilatında meydana gelen değişimler, 18. yüzyılda merkez teşkilatında olan değişiklikler maddeler halinde

  18. Yüzyılda Merkez Teşkilatı’ndaki Gelişmeler

  ♦ Osmanlı Devleti, 1596 – 1610 döneminde klasik uygulamalar açısından bu­nalımlı bir döneme girmiştir.

  ♦ OsmanLı Devleti’nde merkezi otoritenin zayıflamasıyla bazı kimseler tımar ve zeametleri kendi tasarruflarına geçirmişlerdir, 

  ♦ Avrupa’da gelişen hafif ateşli silahlar, tımarlı sipahilerin önemini ve sayısını azaltmış, kapıkulu askerlerinin sayısının artırılmasına neden olmuştur.

  ♦ 18. yüzyıldan itibaren devlet işlerinin bütünüyle sadrazama bırakılmasıyla Divan, Bâb-ı Âli’de (Sadrazam konağı) toplanmaya başlamış ve Bâb-ı Âli bun­dan sonra Osmanlı Hükümeti anlamında kullanılmıştır. Sadrazam, Bâb-ı Âli toplantılarından sonra önemli konuları padişaha sunmuştur.

  ♦ Yine bu dönemde kalemiye sınıfı önem kazanarak yürütme görevini ele ge­çirmeye başlamıştır.

  ♦ Reisülküttaplık dışişlerini düzenleyen konuma gelmiş, Sadrazamlar ise Rei- sülküttaplar arasında seçilmeye başLanmıştır.

  ♦ Dış politikada denge siyaseti uygulanarak Paris, Londra,Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler açılarak bu politikayı yürütecek dış işleri kadrolarının oluş­turulmasına başlanmıştır.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text