18. Yüzyıl Islahatlarının Temel Özellikleri

18. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri

♦ Osmanlı Devleti 18. yüzyılda ilk defa Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmiş ve Avrupa etkisinde ıslahatlar yaparak Batı’daki gelişmelerden yararlanma yoluna gitmiştir.

♦ Islahatlarda ilkkez bu dönemde Avrupa’dan getirilen uzmanlardan yararla­nılmıştır.

♦ III. Selim döneminde oluşturulan Avrupa tarzı orduya Nizam-ı Cedit Ordusu denirken,bu dönem ıslahatlarının tamamına da geniş anlamda Nizam-ı Ce­dit Islahatları adı verilmiştir.

♦ Islahatlarda padişah ve devlet adamları etkili olmuş, halkın istekleri dikka­te alınmamıştır.

♦ Savaşlardaki başarısızlıklar ve devlet adamlarının ileri sürdükleri görüşler, ıslahatLarın askeri alanda yoğunlaşmasında etkili olmuştur.

♦ 18. yüzyıl ısLahatları 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha köklü ve sistemli ol­masına rağmen, özellikle yeniçerilerin tepkisiyle karşılaşılmış ve isyanlar­dan dolayı amacına ulaşamamıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti