Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  18. Yüzyıl Islahatlarının Temel Özellikleri

  /
  /
  /
  49 Views

  18. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri

  ♦ Osmanlı Devleti 18. yüzyılda ilk defa Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmiş ve Avrupa etkisinde ıslahatlar yaparak Batı’daki gelişmelerden yararlanma yoluna gitmiştir.

  ♦ Islahatlarda ilkkez bu dönemde Avrupa’dan getirilen uzmanlardan yararla­nılmıştır.

  ♦ III. Selim döneminde oluşturulan Avrupa tarzı orduya Nizam-ı Cedit Ordusu denirken,bu dönem ıslahatlarının tamamına da geniş anlamda Nizam-ı Ce­dit Islahatları adı verilmiştir.

  ♦ Islahatlarda padişah ve devlet adamları etkili olmuş, halkın istekleri dikka­te alınmamıştır.

  ♦ Savaşlardaki başarısızlıklar ve devlet adamlarının ileri sürdükleri görüşler, ıslahatLarın askeri alanda yoğunlaşmasında etkili olmuştur.

  ♦ 18. yüzyıl ısLahatları 17. yüzyıl ıslahatlarına göre daha köklü ve sistemli ol­masına rağmen, özellikle yeniçerilerin tepkisiyle karşılaşılmış ve isyanlar­dan dolayı amacına ulaşamamıştır.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text