13. Yüzyıl Başlarında Balkanların Durumu

13. YÜZYIL BAŞLARINDA BALKANLAR

* Balkanlarda Bulgar ve Macar Krallıkları, Eflak ve Boğdan Prenslikleri, Sırp ve Rum Despotlukları bulunuyordu. Bunlar, siyasi birlikten yoksun birbirleriyle ve Bizans ile mücadele etmekteydi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel