Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

13 Ekim Ankara nın Başkent Olması İle İlgili Şiir Yazı Kompozisyon Örnekleri

/
/
/
154 Views

13 Ekim 1923 Ankaranın Başkent Oluşu Hakkında Bilgi, Ankaranın Başkent Olması Hakkında Bilgi, Ankaranın Başkent Oluşu İle İlgili Şiirler, Ankaranın Başkent Oluşu İle İlgili Kompozisyonlar, Ankaranın Başkent Olmasını Konu Alan Kompozisyonlar, Ankaranın Başkent Oluşu Konulu Kompozisyon

ankara

Değerli Okurlarımız Sizlere Bu Yazımızda
13 Ekim Ankara’nın Başkent Olması İle İlgili
Bilgi Şiir ve Kompozisyon Sunuyoruz İyi Okumalar…

Ankaranın Başkent Olması Hakkında Bilgi

İstanbul’un boşaltılmasından sonra başkentin neresi olacağı hakkında kesin bir karar almak gerekiyordu. ÇünküBaşkent Ankara,Ankaranın Başkent İlan Edilişi,ANKARANIN BAŞKENT OLUŞU o sırada gerek MeclisteBaşkent Ankara,Ankaranın Başkent İlan Edilişi,ANKARANIN BAŞKENT OLUŞU gerek basında devlet başkentinin İstanbul’a taşınması fikri tartışma konusu olmağa başlamıştı. Muhalifler İstanbul’un başkent olmasını istiyorlardı. Bazı yabancı devletler de bu fikre katılıyorlardı. Halbuki idariBaşkent Ankara,Ankaranın Başkent İlan Edilişi,ANKARANIN BAŞKENT OLUŞU askeriBaşkent Ankara,Ankaranın Başkent İlan Edilişi,ANKARANIN BAŞKENT OLUŞU siyasi bakımdan Ankara’nın başkent olması zorunlu idi. Aslında 1920′den beri AnkaraBaşkent Ankara,Ankaranın Başkent İlan Edilişi,ANKARANIN BAŞKENT OLUŞU yeni Türkiye Devletinin başkenti olmuşBaşkent Ankara,Ankaranın Başkent İlan Edilişi,ANKARANIN BAŞKENT OLUŞU İstiklal Savaşı buradan yönetilmişti.

Mustafa KemalBaşkent Ankara,Ankaranın Başkent İlan Edilişi,ANKARANIN BAŞKENT OLUŞU bu sorunun Büyük Millet Meclisinde görüşülmesini istedi. İsmet PaşaBaşkent Ankara,Ankaranın Başkent İlan Edilişi,ANKARANIN BAŞKENT OLUŞU bir maddelik bir kanun tasarısı hazırlayarak Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdi. Büyük Millet Meclisi bir milletvekilinin itirazına karşılık İsmet Paşa’nın “Türkiye Devletinin Makarr-ı İdaresi Ankara şehridir” teklifini çoğunlukla kabul etti (13 Ekim 1923).

Ankara’nın Başkent Oluşu İle İlgili Şiirler

Türkiye’nin Kalbi Türkiye’nin kalbi Türklerin kalbi Güzelliğin gücün verir ahengi Taşınla toprağın sevgidir sevgi Harikalar diyarısın Ankara Sen, özgürlüğümün çeşme başısın Millet Meclisimin temel taşısın Bir elmas misali yüzük kaşısın Harikalar diyarısın Ankara Dünyaya açıktır bütün yolların Her gelene kucak açar kolların Umudusun bahtı kara kulların Harikalar diyarısın Ankara Türlü türlü eserlerle bezendin Yeşillendin cennete mi özendin? Bugün dünden dünden daha güzelsin Harikalar diyarısın Ankara_ Davut Akbaba Ankara Bozkır ortasında, küçük kasaba, Sayılırdı birkaç tane araba, Merhem olup çok sürüldün yaraya, Cephenin otağı sendin Ankara. Meclisimiz çiçek gibi açıldı, Umutsuz halkıma umut saçıldı, Düşmanlara beyaz kefen biçildi, Cephenin otağı sendin Ankara.

Ankara’nın Başkent Oluşu İle İlgili Kompozisyon

Lozan Barış Antlaşması’nın TBMM tarafından onaylanmasından sonra, İstanbul 23 Eylül 1923’ten itibaren tahliye edilmeye başlandı. 6 Ekim 1923’de İstanbul’un yabancı işgal kuvvetleri tarafından boşaltılması tamamlandı. Yabancı işgal kuvvetlerinin İstanbul’dan ayrılması, gündeme hükümet merkezi sorununu getirdi. İsmet Paşa (İnönü) hükümet üyesi olmakla beraber, Ankara’nın başkent oluşunu öngören önergeyi 9 Ekim 1923’te on dört arkadaşı ile birlikte, Malatya Milletvekili olarak TBMM’ne verdi. İsmet Paşa, Ankara’nın hükümet merkezi olması konusunu acil bir sorun olarak görmekte ve Lozan’dan itibaren zihnine yerleşmiş bulunduğunu ifade etmektedir. İsmet Paşa’ya göre, Ankara’nın başkent olması iç ve dış çeşitli sebeplere dayanmaktadır: “Lozan’da Batı dünyasının murahhasları, mütehassısları, diplomatları ile görüşüyorum. Bunlar İstanbul Hükümeti’ni İstanbul muhitini tanıyan insanlar ve yeni devletin o muhitin insanlarına göre kurulmasını arzu ediyorlar. Bunu her hallerinden anlıyorum. Bizim bakımımızdan meselenin daha ehemmiyetli ve değişik cepheleri var. Bir defa Boğazlar askeri bakımdan tamamıyla açık, tamamıyla emniyetsiz. Bu vaziyetteyiz. Lozan Antlaşması’yla elde edebildiğimiz neticeler ve tarihi şartlar bizi endişeye sevk ediyor. Ayrıca Anadolu’nun ortasında bulunarak ve bir Anadolu hükümeti olarak yeni devleti çalıştırmak istiyoruz”.

İsmet Paşa’ya göre; Ankara’nın hükümet merkezi olması meselesinin, hilafetle bir ilgisi yoktur. Fakat, Ankara hükümet merkezi olunca, hilafet bir bakıma devletimizin dışına atılmış oluyor: “Gerçi biz hilafeti devamlı bir müessese olarak düşünmüyoruz, Fakat Ankara’nın hükümet merkezi olması ve hilafet merkezinin İstanbul’da bulunması, ondan kurtulmak için ayrıca bir temel vasıta olacaktır.”

Teklif edilen Anayasa maddesi gayet kısadır: Türkiye Devletinin makarrı idaresi Ankara şehridir.” Ancak teklif edilen kanun maddesinin gerekçesi, Ankara’nın yeni Türkiye’nin merkezi olması gereğini açıklamaktadır. Gerekçe özetle, yeni Türkiye’nin varlığının, ülkenin kuvvet kaynaklarının gelişmesinin sağlanması, Anadolu’nun merkezinde başkent tesis etmek lüzumunu açıklıyor ve coğrafi ve stratejik durum, iç ve dış güvenlik de bunu gerekli görüyordu.

13 Ekim 1923’te TBMM’de kabul edilen tek maddelik bir yasa ile Ankara, yeni devletin başkenti olmuş ve böylece devlet merkezinin İstanbul olacağı yolundaki çekişmelere son verildiği gibi, Cumhuriyetin ilanı için de bir adım atılmıştır. Bu, aynı zamanda Milli Mücadele’nin başından beri uygulanan Ankara’nın İstanbul’a hakim olacağı esasının bir sonucu idi.

ANKARA’NIN BAŞKENT OLMASI İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA VERİLEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Yüksek Başkanlığa,

Lozan Antlaşması’nın tamamlayıcılarından tahliye protokolünün uygulanması son bulmuş ve baştan başa yabancı işgalinden kurtulan Türkiye’nin fiilen kuruluşu tahakkuk eylemiştir. Milletimizin en değerli beldelerinden İstanbul’umuz, İslamiyet’in hilafet merkezi olma durumunu, İslam alemi içinde tahsisen ve hasren Türk milletinin savunma vasıtalarına emanet edilmiş olarak sonsuza kadar sürdürecektir. Diğer taraftan Türkiye Devleti’nin idare merkezi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar vermek zamanı gelmiştir.

Bir devletin merkezini tayin için esas olacak düşünce, yeni Türkiye’nin idare merkezinin Anadolu’da ve Ankara şehrinin seçilmesini gerekli kılmaktadır. Söz konusu düşünce; Antlaşma ile Boğazlar için kabul edilen hükümler, yeni Türkiye’nin varlığının esası, memleketin kuvvet kaynakları ve gelişmesini Anadolu’nun merkezinde tesis etmek gereği, coğrafi ve stratejik durumunun müsaadesi çerçevesinde iç ve dış güvenliğin sağlanması hususunda geçmişte edinilmiş tecrübelerle özetlenebilir. Bu düşüncelerin her biri, başlı başına bir önemli gerekçe sayılacak durumdadır.

Devletin idare merkezinin yeni bir şekilde tesis ve gelişmesine bir an önce başlamak iç ve dış tereddütlere son vermek için alttaki kanun maddesinin kabulünü arz ve teklif ederiz.
Kanun maddesi :Türkiye Devleti’nin idare merkezi Ankara şehridir. 9 Ekim 1923

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text