Kara Sevda Kemal (Burak Özçivit) Kimdir?

Star TV ekranlarında bir çok kişi tarafından sevilerek izlenilen ve henüz yeni diyebileceğimiz dizilerden olan kara sevda dizisinin karakterlerinden Kemal Soydere karakterini canlandıran Burak Özçivit bu rolüyle hiç şüphesiz ki yıldızı parlayan oyuncuların başında geliyor. Peki ama Burak Özçivit Kimdir?, Burak Özçivit Kaç Yaşında?, Burak Özçivit Evli mi?, Burak Özçivit Nereli? Gibi bir çok kişi

Diyarbakır’ın Neyi Meşhur Diyarbakır’da Ne Yenir?

Diyarbakır’da Ne Yenir? Diyarbakır’da kırmızıbibere bulanıp kömürde kızartılan kuzu ciğeri her öğünde yenilir. Şişteki ciğere karın bölgesinden çıkarılan yağ sarılarak kızartılınca yemeğin adı perdeli ciğer olur. DiyarbakırMutfağı’nın en ünlü yemeği de etle pirincin karıştırıldığı kaburga dolmasıdır. Pirinçle doldurulan baharatlı bumbar dolması, ayvayla yapılıp küpe basılan ayvalı kavurma, keşkek, içli köfte ve çiğ köfte de unutulmamalıdır.

Amir Durumundaki Memurların Ödev ve Sorumlulukları

Devlet memurları kanunu, amir amir durumundaki memurların ödev ve sorumluluklarını özel olarak düzenlemiş ve genel olarak memurlardan farklı unsurları hüküm altına almış ve amir – memur ilişkisini belirli esaslara bağlamıştır. (madde 10). Memurlar, ”amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten,

Ebola Virüsü Nedir? Nasıl Bulaşır, Ebola Belirtileri

Ebola Nedir? Geçen yılın en önemli konularından biri de Ebola virüsüydü. Gine‘de başlayan salgın, komşu ülkelerde hatta Avrupa‘da bile görüldü. Çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine neden olan Ebola virüsü nasıl ortaya çıkıyor? Ebola belirtileri nelerdir? Ebola (EVH) (Önceki adıyla Ebola Hemorajik Ateşi) virüs hastalığı viral kanamalı ateşlerden bir tanesidir. Vücutta akut başlangıçlı yüksek ateş ile

Ar-Ge Ne Demek, Nedir?

Ar-Ge Nedir? Ar-Ge; firmanın büyüme, genişleme, yatırım  yapma, küçülme, yeni pazarlara açılma gibi hayati kararlarının alınmasında rol oynayan faaliyetlerdir. İnovasyon çoğunlukla yapılan Ar-Ge faaliyetinin doğal sonucu olarak tezahür etmektedir. KOBİ‘ler istihdamın yüzde 76’ısını sağlayan ekonominin en önemli yapı taşları olup; inovasyon faaliyetlerinin artırılması KOBİ’lerce sağlanan istihdamın dünyadaki gelişmiş ülke düzeylerine erişmesini sağlayacak; bu aynı zamanda

İnovasyon Ne Demek, Nedir?, Önemi

İnovasyon Nedir? ”Ar-Ge ve inovasyonun kaldıraç etkisi ile ekonomik refah ve zenginliğe giderken bu alanda ortaya çıkan yeni işler hem istihdamı artırmakta; hem de ülkelerin küresel rekabet güçlerini artırarak, teknolojik gelişimlerini hızlandırmaktadır. Bu doğrultuda Türk girişimcilerini küresel radarda daha belirgin hale getirmek; yeni işlerin oluşturulmasında ve iş gücü piyasası politikalarının belirlenmesinde bir vizyon markası olan

İktisat Kısaca Nedir

İktisat Nedir? İktisadın bugün yaygın olarak kullanılan tanımına ulaşılıncaya kadar, iktisadın yapısı ve kapsamı belirlemeye dönük çeşitli girişimler olmuştur. Bu kapsamda ilk olarak Kanadalı iktisatçı Jacob Viner‘in çabalarından bahsetmek mümkündür. Vinner’e göre iktisat, ”iktisatçıların yaptığı iş”ti. Jacob Viner’den sonra, yaklaşık 80 yıl öncesine kadar yaygın bir biçimde kullanılan iktisat tanımını; ünlü İngiliz iktisatçısı Alfred Marshall

Mevlana Kimdir Kısaca Hayatı

Mevlana’nın Hayatı Kısaca Asıl adı Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin el Belhî, laka­bı Celaleddin ve Anadolu’ya yerleştiği için Roma ülkesinde sâkin anlamındaki nisbesiyle Rumî ve efendimiz manasın­da Mevlana sıfatıyla anılan Celaleddin Rumî, 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan’ın Belh şehrinde doğdu. Babası Sultanu’l- Ulema Bahaeddin Veled kendisine Hüdavendigâr adını vermiş, sonraları Molla Hünkâr da denmiştir. Çocukluğunda

Mevlana’nın Birbirinden Güzel Sözleri

Mevlana’nın Sözleri İslam Felsefesi ana hatları ile Dehrîler (materyalistler), Tabiî ler(tabiatçılar), Meşşaîler (Aristo’cu, rasyonalistler, bilginin kaynağı akıl), işrakîler (bilginin kaynağı tecrübe, sezgi ve keşf), ihvan-ı Sofa ve bağımsız filozoflar olarak gruplandırıl maktadırlar. Mevlana sonuncu grupta, bağımsız filozoflardan biri olarak değerlendiril­mektedir. Tasavvuf! olarak ise kendi adıyla anı lan Mevlevîliğin kurucusudur. Bir âlim, şâir, mütefekkir, filozof ve

Tasavvuf Nedir Ne Demektir?

Tasavvuf Nedir? İslâm Tasavvufu insanın eğitilmesini, İslâmî, İnsanî ve sair cihetlerden olgunlaşmasını hedeflemiştir. Tasavvufun bu işe hizmet eden kurumlarına tarikat (yollar) denmektedir. Bir tarikatagiren insanın o yolda geçireceği merhalelere seyrü sülük, bu yol üzere olana sâlik, bu yolda maksadına ulaşıp kemâle erene insanı kâmil ve irfan sahibi anlamında ârif kişi gibi isim ve sıfatlar verilmiştir.
Genel Genel